Hvis du har spørgsmål til toldsystemerne og EMCS, kan du ringe til Toldstyrelsens servicedesk. 

Telefon

  • 45 70 15 73 01.
  • Telefonerne er åbne mandag til fredag kl. 8.00-16.00.

E-mail

  • Uden for telefontiden kan kontakt ske på mail servicedesk@toldst.dk
  • Mailen bliver overvåget på hverdage i tidsrummet 7.00-20.00 samt kl. 10.00 og 14.00 i weekender og på helligdage.

Når du henvender dig, beder vi dig oplyse følgende:

  • Berørte virksomheds CVR
  • Hvilket system, der er berørt (Import, e-Export, Transit, ICS og/eller Manifest)
  • Tidspunkt for hvornår fejlen opleves
  • Hvis det drejer sig om en konkret angivelse, skal du så vidt muligt oplyse referencenummeret
  • Hvis der er tale om testmiljøet, skal du også tydeligt oplyse dette.

Vær opmærksom på, at Toldstyrelsens Servicedesk ikke kan hjælpe dig med toldfaglige spørgsmål. Har du toldfaglige spørgsmål, skal du ringe til Toldvejledningen på 45 72 22 12 02. 

Helpdesk uden for åbningstid 

Hvis du oplever driftsproblemer med systemerne eller problemer med ændring af dit password uden for åbningstiden, kan du kontakte CGI Helpdesk på telefon 44 82 79 58 eller skat@cgi.com.

For hjælp til det nye importsystem, kan du også kontakt Netcompany på telefon 33 34 89 51 eller toldst.dms@netcompany.com.