Herunder kan du læse om en række af de systemer, du kan bruge i forbindelse med dine toldprocesser. Udvidet information om systemerne finder du på de emnesider, der omhandler de delprocesser, du kan foretage dig, og hvor it-systemerne kan hjælpe dig på vej.

Importsystemet

Importsystemet er Toldstyrelsens system til at angive varer til import. Selvom du bruger en toldrepræsentant (speditør/transportør) til at lave dine importangivelser, kan du med fordel have en adgang til at lave forespørgsler, så du har mulighed for at følge og udskrive dine importangivelser.

Installer Importsystemet. Før du kan logge på Importsystemet, skal du installere systemet. Herefter logger du på systemet via den genvej, der er blevet installeret på dit skrivebord.

Læs mere om import

DMS (Declaration Management System)

DMS erstatter på sigt alle nuværende systemer til import, eksport og EU-forsendelse, og samler det i én og samme løsning. 

DMS Eksport
DMS Eksport bruges til at angive varer til eksport. Virksomheder kan begynde at bruge DMS Eksport fra 29. juli 2023. Lukningen af eksisterende systemer til eksport og forsendelse udskydes indtil videre.

Onboardingforløbet til DMS Eksport er allerede begyndt, og det er muligt for virksomheder, der udvikler sin egen toldløsning og softwareleverandører af toldløsninger at tilmelde sig et udviklingsmiljø.

Læs mere og tilmeld din virksomhed udviklingsmiljøet

Læs mere om DMS Eksport

DMS Forsendelse (NCTS)
DMS Forsendelse (NCTS: New Computerised Transit System) bruges til forsendelse af varer mellem de lande, der er tilsluttet EU's forsendelsesordning. Virksomheder kan begynde at bruge det nye system fra 29. juli 2023. Lukningen af eksisterende systemer til eksport og forsendelse udskydes indtil videre.

Onboardingen til DMS Eksport og DMS Forsendelse er begyndt. Virksomheder, der udvikler sin egen toldløsning samt softwareleverandører af toldløsninger har nu mulighed for at tilmelde sig et udviklingsmiljø.

Læs mere og tilmeld din virksomhed udviklingsmiljøet

Læs mere om DMS Forsendelse

DMS Import
1. juli 2021 blev første del af det nye importsystem, som understøtter e-handel, sat i drift. Her blev blandt andet en ny toldangivelse med et reduceret datasæt, det såkaldte H7, indført. Indtil den resterende del af DMS Import er rullet ud, skal det eksisterende importsystem bruges.

Læs mere om DMS og hvordan du tilgår systemet.

Eksportsystemet (e-Export)

e-Export er Toldstyrelsens system til at angive varer til eksport. Selvom du bruger en toldrepræsentant (speditør/transportør) til at lave dine eksportangivelser, kan du med fordel have en adgang til at lave forespørgsler, så du har mulighed for at følge og udskrive dine eksportangivelser.

Installer Eksportsystemet. Før du kan logge på Eksportsystemet, skal du installere systemet. Herefter logger du på systemet via den genvej, der er blevet installeret på dit skrivebord.

Læs mere om eksport

EXPORT

Her er det muligt at følge op på, om en exportangivelse er afsluttet. Der anvendes Movement Reference Number (MRN) til søgningen.

Søg i EXPORT

Toldtariffen online (TARIC)

Toldtariffen henvender sig til alle, der arbejder med varehandel mellem EU og lande uden for EU. Systemet giver præcise og opdaterede data om EU's fælles toldtarif og nationale ordninger. Det er muligt at lave online forespørgsler, toldberegninger, generere udskrifter og formidle data.

Søg i TARIC (DK)
Søg i TARIC (EU)

Læs mere om TARIC

eVITA

Du kan bruge eVITA til at finde en varekode i Toldtariffen, hvis du i forbindelse med import eller eksport er i tvivl om hvilken kode, varen hører under.

Søg i eVITA

Læs mere om eVITA

Manifest

Manifestsystemet bruges til sikring af, at der er angivet summariske indgangsangivelser (ENS) for alle varer, der ankommer direkte fra tredjelande. Det bruges også til at føre kontrol med, at alle T1-varer, der losses fra skibe og fly, bliver angivet til en toldprocedure eller genudført.

Log på Manifestsystemet

Læs mere om Manifestsystemet

Import Control System (ICS)

I ICS skal der som hovedregel indgives en elektronisk summarisk indgangsangivelse (ENS) for alle varer, der ankommer til EU's ydre grænse fra et tredjeland. En ENS er den angivelse, der lægges ind i import kontrol systemet (ISC) med henblik på en risikovurdering, før en vare ankommer til EU's ydre grænse.

Log på ICS web-portal
Log på ICS TFE-portal (testportal)

Læs mere om Import Control System (ICS)

Læs om det nye ICS2, som bliver implementeret over de kommende år

Transit (NCTS)

NCTS er et fælleseuropæisk system til håndtering af data om forsendelser af varer mellem de lande, der er tilsluttet EU's forsendelsesordning. Formålet med systemet er at lette brugen af forsendelsesproceduren. Det er gratis at blive tilsluttet systemet. Tilslutningen sker ved at udfylde blanket 49.027. Oplysninger, der vedrører NCTS skal overføres til Toldstyrelsens toldsystemer via SFTP til Toldstyrelsens server. Du får mere information om, hvordan du overfører oplysninger til NCTS, når du har udfyldt og indsendt blanketten.

Læs mere om Forsendelse og NCTS 

Her kan du som virksomhed, registreret som hhv. importør og eksportør, søge om adgang til Toldstyrelsens nuværende toldsystemer; Import, e-Export og Forsendelse (NTCS).

Du kan også anmode om ekstra brugernavne, hvis din virksomhed allerede har en adgang. Har du allerede adgang til testsystemet, kan du søge om at overgå til produktionssystemet.

Ansøg om adgang til toldsystemerne

Læs mere om de tekniske forhold vedrørende toldsystemerne under Tekniske og sikkerhedsmæssige krav.

Her kan du som virksomhed søge om adgang til Toldstyrelsens toldsystemer; DMS Eksport og DMS Forsendelse (NCTS).   

Dette giver adgang til både testsystem og produktionssystem.

Ansøg om adgang til DMS

Vi anbefaler, at du læser mere om DMS på Skatteforvaltningens GitHub

Har du spørgsmål til ansøgningen?

Ring til Servicedesk på telefon 70 15 73 01.

AEO (Autoriseret Økonomisk Operatør)

Her kan du søge oplysninger om de virksomheder som har status som Autoriserede Økonomisk Operatører (AEO) i EU og om AEO kompetente toldsteder.

Søg oplysninger om virksomheder med AEO-status

Læs mere om AEO

BTO (Bindende tariferingsoplysninger)

Bindende tariferingsoplysninger udstedes på anmodning af de erhvervsdrivende. De er gyldige i hele EU, uanset hvilken medlemsstat, de er udstedt i, men dog kun for den der har modtaget BTO'en. For at søge om en BTO skal du logge på EU Customs Trader Portal og udfylde en ansøgning om bindende tariferingsoplysning

Find alle vejledninger til, hvordan du får adgang til EU Customs Trader Portal og udfylder din ansøgning

Læs mere om BTO

INF-systemet

INF-systemet anvendes ved visse transaktioner, når varer er under aktiv forædling (IPO) eller passiv forædling (OPO), og har til formål at sikre hurtig og effektiv informationsudveksling mellem de forskellige landes toldmyndigheder.

For at tilgå INF-systemet skal du først logge på virksomhedsportalen EU Customs Trader Portal. Herefter vælges "INF" i menuen i venstre side. I "Anmodningen om oprettelse af INF" skal feltet "Tilsynsførende toldsted" altid angives med: DK004700.

Log på INF-systemet via EU Customs Trader Portal
Læs en vejledning til at logge på EU Customs Trader Portal

Læs mere om INF-systemet (EU-kommissionens hjemmeside)

Rex-systemet

REX står for Registered Exporter System og er et system, hvor eksportører skal registrere sig for at kunne udstede et oprindelsesbevis. 

Du kan søge digitalt om at blive registreret eksportør i REX-systemet. Det gør du ved at logge på EU Customs Trader Portal og vælge REX fra menuen. 

Læs mere om registrering i Rex-systemet

EORI

Her er det muligt at verificere og identificere en økonomiske operatørs EORI-nr i EU. EORI-nummeret starter med det pågældende lands ISO kode (ex DK12345678)

Søg efter EORI-nummer

TARIC

Her kan du søge på TARIC-databasen og få oplysninger om toldordninger. Se for eksempel om der er en præferenceaftale som giver mulighed for toldnedsættelse eller toldfrihed. Der kan søges på varekode og oprindelsesland.

Søg i TARIC (EU)

Læs mere omg TARIC

Øvrige systemer på siden

Oversigten over EU-databaser indeholder også følgende opslagsværker indenfor bl.a. moms, skat og punktafgifter:

ECICS, QUOTA, SEED, SURVEILLANCE, SUSPENSIONS, VIES, Taxes in Europe

Øvrige systemer på siden