Al kommunikation med toldmyndigheden om fx BTO- og AEO-ansøgninger sker via portalen. Det er derfor vigtigt, at du sætter din bruger op til at kunne modtage meddelelser på dit dashbord og til at kunne modtage notifikationer om nye meddelelser på din mail.

Der er to slags meddelelser:

  • Meddelelser, der anmoder virksomheden om at udføre en handling, fx indsende yderligere oplysninger. Disse anmodninger skal besvares inden for en tidsfrist. Hvis tidsfristen ikke overholdes, kan det få betydning for afgørelsen.
  • Meddelelser, der blot er af informativ art, fx at ansøgningen er registreret og tildelt et registreringsnummer, eller at ansøgningen er antaget.

Alle meddelelser fra toldmyndigheden, som knytter sig til de forskellige toldsystemer, bliver vist på dashboardet i EU Customs Trader Portal.

1. For at begynde opsætningen skal du klikke på personen i øverste højre hjørne.

Skærmbillede, modtag meddelelser på dashboard

2. Vælg Preferences. Her skal du angive, hvilke toldsystemer du ønsker at få meddelelser fra på dit dashboard.

3. Aktiver knappen Incoming communication i boksen Layout ved at flytte den til højre.

Skærmbillede, aktiver knappen under Layout

4. Du vil nu modtage meddelelser på dit dashboard.

Du skal oplyse en e-mail-adresse, hvis du ønsker at modtage en e-mail hver gang, der ligger en besked til dig på dashboardet, som anmoder om at udføre en handling. På den måde ved du, at du skal logge på systemet og tjekke din meddelelse.

1. Aktiver knappen i boksen Email Alerts ved at flytte den til højre og indsætte din e-mail-adresse. Det er kun muligt at indsætte en e-mail-adresse, så du kan med fordel bruge en fælles e-mail-adresse.

2. Du vil nu modtage en e-mail, når der ligger en besked til dig på dashboardet.

Skærmbillede, modtag notifikationer på din mail