For at du kan bruge de forskellige  moduler knyttet til EU Customs Trader Portal (eAEO, INF-stp, REX-stp og EBTI-stp) samt IPEP skal du have de korrekte roller og rettigheder. Det er virksomhedens NemID-administrator, der kan tildele roller og rettigheder til medarbejdere og til virksomhedens repræsentanter.

Medarbejder der allerede har adgang

Hvis du er NemID-administrator, eller hvis du bruger virksomhedens TastSelv-kode til at logge på med, er det ikke nødvendigt at tildele roller og rettigheder, da du allerede har fuld adgang til EU Customs Trader Portal eller IPEP.

Der findes også en rolle i TastSelv Erhverv, som hedder "Vedrørende alle typer". Medarbejdere tilknyttet denne rolle har også fuld adgang til EU Customs Trader Portal eller IPEP, og øvrige rettigheder er ikke nødvendige.

For at en medarbejder kan bruge de forskellige moduler på EU Customs Trader Portal eller IPEP, skal virksomhedens NemID-administrator tildele den nødvendige rolle og rettighed gennem TastSelv Erhverv.

Når en medarbejder tildeles en bestemt rolle, får medarbejderen adgang til en række funktioner i det relevante EU Customs Trader Portal eller IPEP, og medarbejderen kan logge på systemet ved at bruge sin NemID-medarbejdersignatur.

Hvis medarbejderen ikke allerede har en NemID-medarbejdersignatur, kan der læses mere om medarbejdersignaturen hos Nets.

Det er muligt at tildele følgende roller:
System Rolle Beskrivelse
AEO-system Ansøge om AEO-bevilling og rettelser Denne rolle giver fulde redigeringsrettigheder. Det inkluderer bl.a. at starte og tilbagekalde AEO-ansøgninger og alle andre muligheder, der er relevante i forbindelse med at ansøge om AEO-bevillinger.
BTO-systemet Ansøge om BTO-afgørelse og rettelser Denne rolle giver fulde redigeringsrettigheder. Det inkluderer bl.a. at starte og tilbagekalde BTO-ansøgninger og alle andre muligheder, der er relevante i forbindelse med at ansøge om BTO-afgørelser.
BTO-systemet Se BTO-ansøgning og afgørelse Denne rolle har begrænset rettighed. Det er ikke muligt at se andet end de eksisterende BTO-afgørelser og igangværende ansøgninger.
INF-systemet Anmode om INF og ændringer Denne rolle giver fulde rettigheder.  Du kan starte en INF anmodning eller rette i anmodninger i INF systemet.
INF-systemet Se INF-anmodninger og INF Denne rolle har begrænset rettighed. Det er ikke muligt at se andet end eksisterende INF’er i systemet.
REX-systemet Administrere registrering Denne rolle giver fulde rettigheder. Rettigheden giver adgang til at ansøge og at rette i REX.
REX-systemet  Se REX-registrering Denne rolle har begrænset rettighed. Rettigheden giver adgang til af se ansøgninger og registreringer vedrørende REX.
COPIS-systemet Anmod om Toldmyndighedernes indgriben Denne rolle giver fulde rettigheder. Rettigheden giver adgang til at ansøge om overvågning af IP-rettigheder via IPEP.

Sådan giver du en medarbejder roller og rettigheder

1. Log på TastSelv Erhverv med NemID-administratorsignatur (nøglekort eller nøglefil).

2. Vælg Profil- og kontaktoplysninger.

3. Vælg Rettigheder til TastSelv.

4. Vælg Gruppér rettigheder (roller).

5. Vælg Ny rolle for egen virksomhed. 

6. Vælger du en eksisterende rolle for at redigere i den og ønsker at beholde navnet for den, skal du vælge Fortsæt. Det er også muligt at fjerne eksisterende tildelinger i dette punkt.

7. Klik på Fortsæt.

8. Hvis virksomheden har flere se-numre, skal du vælge det eller de se-numre, som din medarbejder skal have rettigheder til.

9. Vælg Vælg Cvr-/se-nr.

10. Vælg det domæne, der skal tilføjes rettigheder fra, og tilføj det til rollen (Domæne (Told)).

11. Vælg Vælg domæne.

12. Vælg de rettigheder, der skal indeholdes i rollen under Rettigheder

13. Vælg herefter Vælg rettighed. Hvis du vil tjekke, om du har valgt rigtigt, så se oversigten nederst på siden Ny rolle indeholder.

14. Vælg Gem. Du får nu en kvittering for at have oprettet eller redigeret rollen.

15. Vælg Tilbage til rolleoversigten.

16. Vælg Medarbejdere ud for den rolle, du lige har oprettet.

17. Vælg den eller de medarbejdere, der skal have rollens rettigheder.

18. Vælg med pilen, så medarbejderens navn flyttes over i kassen Valgte medarbejdere.

19. Vælg Gem.

20. Du har nu givet medarbejderen rettigheder til at anvende området. Medarbejderen kan se og benytte området inden for en halv time.

21. Log af Tast Selv Erhverv.

For at en repræsentant, fx en revisor, advokat eller rådgiver, kan tilgå systemerne på vegne af din virksomhed, skal denne have adgang til det relevante system.

Virksomhedens NemID-administrator kan give en ekstern repræsentant adgang til de forskellige systemer, som er tilknyttet EU Customs Trader Portal eller IPEP, ved at tildele rettigheder gennem TastSelv Erhverv. Det kræver dog, at repræsentanten først selv tilmelder sin virksomhed til Revisorordning i TastSelv Erhverv.

Det er muligt at tildele følgende roller:
System Rolle Beskrivelse
AEO-system Ansøge om AEO-bevilling og rettelser Denne rolle giver fulde redigeringsrettigheder. Det inkluderer bl.a. at starte og tilbagekalde AEO-ansøgninger og alle andre muligheder, der er relevante i forbindelse med at ansøge om AEO-bevillinger.
BTO-systemet Ansøge om BTO-afgørelse og rettelser Denne rolle giver fulde redigeringsrettigheder. Det inkluderer bl.a. at starte og tilbagekalde BTO-ansøgninger og alle andre muligheder, der er relevante i forbindelse med at ansøge om BTO-afgørelser.
BTO-systemet Se BTO-ansøgning og afgørelse Denne rolle har begrænset rettighed. Det er ikke muligt at se andet end de eksisterende BTO-afgørelser og igangværende ansøgninger.
INF-systemet Anmode om INF og ændringer  Denne rolle giver fulde rettigheder.  Du kan starte en INF anmodning eller rette i anmodninger i INF systemet. 
INF-systemet Se INF-anmodninger og INF Denne rolle har begrænset rettighed. Det er ikke muligt at se andet end eksisterende INF’er i systemet. 
REX-systemet Administrere registrering  Denne rolle giver fulde rettigheder. Rettigheden giver adgang til at ansøge og at rette i REX. 
REX-systemet  Se REX-registrering Denne rolle har begrænset rettighed. Rettigheden giver adgang til af se ansøgninger og registreringer vedrørende REX.
COPIS-systemet Anmod om Toldmyndighedernes indgriben Denne rolle giver fulde rettigheder. Rettigheden giver adgang til at ansøge om overvågning af IP-rettigheder via IPEP 

Sådan giver du en repræsentant roller og rettigheder

1. Log på TastSelv Erhverv med NemID-administratorsignatur (nøglekort eller nøglefil).

2. Vælg Profil- og kontaktoplysninger.

3. Vælg Rettigheder til TastSelv.

4. Vælg Autoriser revisor m.fl. 

5. Vælg fra listen det domæne du vil give rettigheder til, f.eks. BTO: Ansøge om afgørelse og rettelser.

6. Vælg pilen.

7. Indtast din repræsentants cvr- eller se-nummer i feltet.

8. Vælg pilen.

9. I feltet skal du angive, hvor længe adgangen skal gælde. Klik på kalenderikonet for at vælge en dato (default 3 år).

10. Vælg Gem.

Du har nu givet en repræsentant de nødvendige roller og rettigheder. Indenfor en halv time kan repræsentanten logge på systemet.