Blanketnr.
21.084
Formål med blanketten

Bruges af virksomheder, der ønsker en tilslutningsaftale til Motorregistret - fx taksatorer, ikke-registrerede forhandlere og reparatører.

Registrerede forhandlere (selvanmeldere) skal bruge blanket 21.034 A.

Digital løsning

Link til online udgave af blanket 21.084 på virk.dk

Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen