Pendler du mellem Danmark og Sverige til daglig for at komme til og fra dit arbejde i det private? Så kan dine arbejdsdage uden for arbejdslandet (fx hjemmearbejdsdage) afgøre, hvor du skal beskattes af din løn. Hvis din skat ændrer sig, skal du have rettet din årsopgørelse/ oplysningsskema. 

Øresundsaftalen er en skatteaftale mellem Danmark og Sverige, der gør, at du som pendler beskattes af hele din løn i det land (Danmark/Sverige), du normalt arbejder i (arbejdslandet). Det gælder også, når du (også) udfører dit arbejde uden for arbejdslandet. Det vil sige i dit bopælsland (fx som hjemmearbejde) eller i et tredjeland.

Hvornår er du omfattet?

For at være omfattet af Øresundsaftalen skal dit arbejde i arbejdslandet udgøre mindst halvdelen af arbejdstiden i enhver 3-måneders-periode. Mange dages arbejde uden for arbejdslandet kan derfor betyde, at du i perioder falder ud af Øresundsaftalen. Hvis det er tilfældet, skal du have rettet din årsopgørelse/oplysningsskema. 

Brug vores hjælpeværktøj herunder til at få overblik over, om der er perioder i løbet af året, hvor du falder ud af Øresundsaftalen. Hjælpeværktøjet skal udfyldes for 18 måneder.

Hjælpeværktøj for 2022

Hjælpeværktøj 2022: Du bor i Danmark og arbejder i Sverige

Hjælpeværktøj 2022: Du bor i Sverige og arbejder i Danmark

Hjælpeværktøj for tidligere år

Hjælpeværktøj 2021: Du bor i Danmark og arbejder i Sverige

Hjælpeværktøj 2021: Du bor i Sverige og arbejder i Danmark

Hjælpeværktøj 2020: Du bor i Danmark og arbejder i Sverige

Hjælpeværktøj 2020: Du bor i Sverige og arbejder i Danmark

Hvis der er perioder i løbet af året, hvor du falder ud af Øresundsaftalen, skal du beregne, hvor stor en del af din løn, der skal beskattes i hhv. Danmark og Sverige. Beskatningsretten fordeles efter den aktive arbejdstid:

 • Løn for arbejdsdage i dit bopælsland og i 3. land beskattes i dit bopælsland.
 • Løn for dine arbejdsdage beskattes i det land, hvor du er ansat.

Tæl dage med "S" og "DK" (i hjælpeværktøjet) i perioder uden for Øresundsaftalen, og hold dem op mod den løn, du har optjent i den/de perioder.

Beskatning af ’udsat kompensation’, fx bonus, aktieløn, ferie med løn, førtidig udbetaling af indefrosne feriemidler, skal fordeles efter, hvordan beskatningsretten til lønnen er fordelt i deres optjeningsperioder.

Ret din årsopgørelse/oplysningsskema for 2022

Hvis du for indkomståret 2022 ikke kun skal beskattes i Sverige, men også i Danmark, skal du sende dokumentation til os. Du kan indberette dit oplysningsskema i TastSelv fra 13. marts 2023.

Sådan gør du

 1. Log på TastSelv Borger
 2. Vælg Ret årsopgørelsen/oplysningsskemaet
 3. Vælg Udenlandsk indkomst
 4. Den del af lønnen, som skal beskattes i Sverige, indberetter du i modulet Udenlandsk lønindkomst: 
  • Vælg Mit arbejde er udført for privat, udenlandsk arbejdsgiver,
  • Vælg land (Sverige) og svar på de efterfølgende spørgsmål.
 5. Den del af lønnen, som skal beskattes i Danmark, indberetter du i modulet Andre udenlandske indkomster:
  • Vælg land (Sverige).
  • På siden Andre Indkomster skriver du beløbet i Rubrik 1015 - Løn fra udenlandsk arbejdsgiver for arbejde udført i Danmark.
  • Hvis der er betalt skat i Sverige, som skal overføres til Danmark, skal du markere det i rubrik 1015A.
 6. Vedhæft dokumentation eller beregninger for den del af lønnen, du mener skal beskattes i hhv. Danmark og Sverige:
  • Vælg Kontakt > Skriv til os > Indsend/indberet til os (fx blanket/bilag) > Andre blanketter/bilag.
  • Vedhæft fx en udfyldt version af hjælpeværktøjet sammen med din beregning af beløbet.
  • Skriv 'Øresundsaftale' som det første i din besked og herefter dine oplysninger om fordelingen.
  • Hvis du har betalt skat i Sverige, som skal overføres til Skattestyrelsen, så skal du tilføje følgende oplysninger i mailen: arbejdsperiode, dit svenske personnummer og din arbejdsgivers navn, adresse og cvr/se/organisationsnummer.

Hvis du mangler de relevante udlandsrubrikker på årsopgørelsen

Hvis du ikke har en udlandsprofil og derfor mangler de relevante rubrikker på årsopgørelsen, skal du kontakte os, så vi kan hjælpe dig.

Ring til os på det nummer, der står her på siden, eller skriv til os ved at vælge ’Kontakt os, hvis du mangler en rubrik’ (Udlandsforhold) i bunden af siden.

Din løn er indberettet af din arbejdsgiver og fremgår på din årsopgørelse for 2022. Den del af lønnen, der beskattes i Danmark, står i rubrik 11. Den del af lønnen, der er indberettet som skattefri i Danmark, står i rubrik 16.

Giv os besked, hvis din årsopgørelse skal rettes

Hvis din årsopgørelse skal rettes, skal du sende de nye oplysninger til os. Du kan ikke selv ændre tallene på din årsopgørelse i TastSelv.

Hvis du har brug for mere vejledning, er du velkommen til at ringe til os på det nummer, der står her på siden.

Sådan sender du de nye oplysninger til os

 1. Log på TastSelv Borger
 2. Vælg Kontakt
 3. Vælg Skriv til os
 4. Vælg Indsend oplysningsskema for 2022
 5. Vælg Oplysningsskema for udlandsforhold
 6. Vælg Øresundspendler - Hjælpeværktøj
 7. Vedhæft dokumentation eller beregninger for den del af lønnen, du mener skal beskattes i hhv. Danmark og Sverige. Du kan vedhæfte en udfyldt version af hjælpeværktøjet (som du finder på denne side) sammen med din beregning af beløbet.
 8. Klik på Send

Hvis du er Øresundspendler og offentligt ansat, kan du finde hjælp på vores side med vejledning til dig, der er Offentligt ansat grænsependler.

Hvis du bor i Sverige, og din løn i 2022 skal fordeles til beskatning mellem Danmark og Sverige, kan du kun i nogle tilfælde bruge reglerne for grænsegængere.

Ifølge reglerne for grænsegængere skal du tjene mindst 75 % af din samlede indkomst i Danmark. Hvis du ikke lever op til reglerne, kan du fx ikke fratrække dine private renteudgifter til finansiering af bolig i Sverige.

Læs mere om reglerne for grænsegængere.

Hvis du har overskydende skat til udbetaling i Danmark, fordi en del af din løn skal beskattes i Sverige, skal du være opmærksom på, at der godt kan gå længere tid, før du har pengene. Det skyldes, at der først skal laves en afregning mellem Danmark og Sverige.

Da reglerne i Øresundsaftalen bygger på rullende 3-måneders perioder, er det nødvendigt at se på hele perioden fra oktober 2021 til og med marts 2023. Det har nemlig indflydelse på, hvilke perioder du evt. falder ud af Øresundsaftalen.

Hvis du ikke har været ansat i hele indkomståret 2022, men kun i en del af året, fordi du er startet på dit job i løbet af 2022, skal du udfylde hjælpeværktøjet for perioden fra jobstart til jobslut. Eller til og med marts 2023, hvis du stadig er ansat.

Hvis du bor i Sverige og arbejder i Danmark, skal du selv sørge for at give Skatteverket i Sverige besked, hvis en del af din løn skal beskattes i Sverige.

Du skal altså sende dine oplysninger om fordelingen af din løn til både Skattestyrelsen i Danmark og Skatteverket i Sverige.

Hvis du bor i Sverige og arbejder i Danmark, skal dage med barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark indberettes med "U", mens dage med løn under barsel skal indberettes som sygedage (SYG). 

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning