Hvis du har haft flere hjemmearbejdsdage i 2021 pga. Corona, så kan det have betydning for, om du skal betale skat i Danmark eller Sverige. Hvis der er ændringer, skal du have rettet din årsopgørelse.

Øresundsaftalen sørger for, at du som privatansat beskattes af hele din løn i det land, du normalt arbejder i. Nedlukning og mange dages hjemmearbejde i 2021 kan betyde, at du ikke længere opfylder kriterierne for Øresundsaftalen og derfor i perioder falder uden for ordningen.

computer

Flere hjemmearbejdsdage
Karin bor i Danmark og arbejder i Sverige. I 2020 har hun haft flere hjemmearbejdsdage, end hun plejer, pga. corona.

kalender

Hvad siger Øresundsaftalen?
Karin er i tvivl, om hun falder ud af Øresundsaftalen. Hun taster derfor arbejdsdage, hjemmearbejde og fridage mv. ind i hjælpeværktøjet for perioden fra oktober 2019 til marts 2021, dvs. for 18 måneder i alt.

mobil

Giv os besked om ændringer
Karin kan se, at hun i noget af 2020 falder ud af Øresundsaftalen. For de perioder sammenholder hun arbejdsdage med hjemmearbejdsdage og månedsløn. Så giver hun os besked, om rettelserne til årsopgørelsen.

Hjælpeværktøj regner dage og perioder ud for dig

Vælg det værktøj, der passer til din situation. Hav en oversigt over dine hjemmearbejdsdage mv., klar, og følg vejledningen i værktøjet. Bemærk, at det er nødvendigt at se på en periode fra 3 måneder før 2020 til 3 måneder efter, altså 18 måneder i alt. Når du har et resultat, skal du give os i Skattestyrelsen besked om ændringerne til din årsopgørelse. Se hvordan her på siden.

Vær opmærksom på, at hjælpeværktøjet kun fungerer i versioner Excel, der er fra 2016 eller nyere. Åbner du hjælpeværktøjet med en ældre version af Excel, kan du udfylde arket, men der kan være problemer med at få vist et resultat.

Hjælpeværktøj 2021: Du bor i Danmark og arbejder i Sverige

Hjælpeværktøj 2021: Du bor i Sverige og arbejder i Danmark

Hjælpeværktøj 2020: Du bor i Danmark og arbejder i Sverige

Hjælpeværktøj 2020: Du bor i Sverige og arbejder i Danmark

Når hjælpeværktøjet giver dig et resultat med perioder, hvor du falder ud af Øresundsaftalen, eller du selv er kommet frem til det på anden vis, kan du regne ud, hvor stor en del af din løn, der skal beskattes i hhv. Danmark og Sverige.

For de berørte perioder sammenholder du antallet af hjemmearbejdsdage med antallet af aktive arbejdsdage og med din månedsløn. Det vil sige, at de dage, du i perioden (hvor du falder ud af Øresundsaftalen) har arbejdet hjemme, skal beskattes i dit bopælsland og de dage, hvor du har været på arbejdspladsen som normalt, skal beskattes i arbejdslandet.

Hvis du for indkomståret 2021 ikke kun skal beskattes i Sverige, men også i Danmark, skal du indsende oplysningerne til os, eller du kan ringe for vejledning.

Sådan gør du

 1. Hvis du ikke har en udlandsprofil allerede, og derfor mangler de relevante rubrikker, skal du ringe til os, så vi kan hjælpe dig. Eller du kan skrive til os ved at logge på TastSelv og vælge Ret årsopgørelsen/oplysningsskemaet. Nederst kan du klikke på Kontakt os, hvis du mangler en rubrik (vælg Udlandsforhold).
 2. Den del af lønnen, som skal beskattes i Sverige, indberetter du i modulet Udenlandsk lønindkomst. Vælg Mit arbejde er udført for privat, udenlandsk arbejdsgiver, vælg herefter land: Sverige og svar på de efterfølgende spørgsmål.
 3. Den del af lønnen, som skal beskattes i Danmark, indberetter du i modulet Andre udenlandske indkomster. Vælg land: Sverige
  På siden Andre Indkomster skriver du beløbet i Rubrik 1015 - Løn fra udenlandsk arbejdsgiver for arbejde udført i Danmark. 
  Hvis der er betalt skat i Sverige, som skal overføres til Danmark, skal du markere det i rubrik 1015A.
 4. Vedhæft dokumentation eller beregninger for den del af lønnen, du mener, der skal beskattes i hhv. Danmark og Sverige. Det gør du ved at vælge Kontakt > Skriv til os > Indsend/indberet til os (fx blanket/bilag) > Andre blanketter/bilag. Vedhæft fx en udfyldt version af hjælpeværktøjet sammen med din beregning af beløbet.  Skriv 'Øresundsaftale' som det første i din besked, og skriv dine oplysninger om fordelingen derefter. Bemærk, at hvis du har betalt skat i Sverige, som skal overføres til Skattestyrelsen, så skal du i mailen også skrive følgende oplysninger: arbejdsperiode, dit svenske personnummer og din arbejdsgivers navn, adresse og cvr/se/organisationsnummer.

Din arbejdsgiver har indberettet din fulde løn, der fremgår på din årsopgørelse for 2020. Den del af lønnen, der betales skat af i Danmark, står i rubrik 11. Den del af lønnen, der er indberettet som skattefri i Danmark, står i rubrik 16. Det er altså de to rubrikker, du kan have ændringer til pga. mange hjemmearbejdsdage i 2020.

Du kan ikke selv ændre tallene. I stedet skal du indsende oplysningerne til os, eller du kan ringe for vejledning.

Sådan kan du sende os oplysningerne

 1. Log på TastSelv
 2. Vælg Kontakt
 3. Vælg Skriv til os
 4. Vælg Indsend oplysningsskema for 2021
 5. Vælg Oplysningsskema for udlandsforhold
 6. Vælg Øresundspendler - Hjælpeværktøj
 7. Vedhæft dokumentation eller beregninger for den del af lønnen, du mener, der skal beskattes i hhv. Danmark og Sverige. Du kan vedhæfte en udfyldt version af hjælpeværktøjet sammen med din beregning af beløbet.
 8. Klik på Send

Hvis du er Øresundspendler og offentligt ansat, kan du finde hjælp på vores side med vejledning til dig, der er Offentligt ansat grænsependler

Når du beregner, hvor stor en del af din løn, der skal beskattes i Danmark og i Sverige, så skal du være opmærksom på dine feriedage. Hvis du fx i optjeningsperioden (2018 og 2019) betalte skat af hele din indkomst i Danmark, så skal din løn under ferie også beskattes i Danmark i indkomståret 2020. Det samme gælder, hvis du har fået udbetalt indefrosne feriepenge.

Hvis du er hjemsendt og ikke må arbejde i en periode, hvor din arbejdsgiver modtager lønkompensation, skal du markere de dage i hjælpeværktøjets kalender som arbejdsdage i arbejdslandet.

Hvis du bor i Sverige, og din løn i 2021 skal fordeles til beskatning mellem Danmark og Sverige, skal du være opmærksom på, om du stadig kan bruge reglerne for grænsegængere. Her skal du nemlig tjene mindst 75 % af din samlede indkomst i Danmark. Hvis du ikke længere lever op til reglerne, kan du fx ikke fratrække dine private renteudgifter til finansiering af bolig i Sverige.

Læs mere om reglerne for grænsegængere

Hvis du har overskydende skat til udbetaling i Danmark, skal du være opmærksom på, at der godt kan være en længere ventetid, før du har pengene. Det skyldes, at der først skal laves en afregning mellem Danmark og Sverige.

Da reglerne i Øresundsaftalen bygger på rullende 3-måneders perioder, er det nødvendigt at se på hele perioden fra oktober 2020 til og med marts 2022. Det har med andre ord betydning for, hvilke perioder du evt. falder ud af Øresundsaftalen, at du udfylder hjælpeværktøjet for alle 18 måneder.

Hvis du ikke har været ansat i hele indkomståret 2021, men kun i en del af året, fordi du er startet på dit job i løbet af 2021, skal du udfylde hjælpeværktøjet for perioden fra jobstart til jobslut. Eller til og med marts 2022, hvis du stadig er ansat.

Hvis du bor i Sverige og arbejder i Danmark, skal du selv sørge for at give Skatteverket i Sverige besked, hvis en del af din løn skal beskattes i Sverige på grund af flere hjemmearbejdsdage i 2021.

Du skal altså sende dine oplysninger om fordelingen af din løn til både Skattestyrelsen i Danmark og Skatteverket i Sverige.

Du kan læse mere om reglerne for Øresundsaftalen i vores vejledninger til Øresundspendlere.

Reglerne til dig, der bor i Danmark og arbejder i Sverige
Reglerne til dig, der bor i Sverige og arbejder i Danmark

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning