Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.10.2.2.3.3 om beløbsgrænsen på 50.000 kr.