Her får du hjælp til, hvad du skal være opmærksom på, når du afmelder din virksomhed for lønsumsafgift og laver den sidste indberetning.

Har du glemt at indberette, og har virksomheden fået en foreløbig fastsættelse, kan du også læse om, hvad du skal gøre.

Læs også mere om at lukke din virksomhed og afmelde den for fx moms og A-skat

Du skal opgøre og indberette lønsumsafgift helt frem til den dato, hvor din virksomhed er afmeldt for lønsumsafgift. Det skal du også, selvom der ikke har været aktiviteter, og du dermed skal lave en nulindberetning - det vil sige indberette 0 kr.

Der er forskellige afregningsperioder alt efter, hvilken lønsumsafgiftsmetode din virksomhed er registreret for og afregner lønsumsafgift efter.

Se frister for at indberette og betale lønsumsafgift

Når du skal afregne lønsumsafgift for den sidste periode, skal du følge de sædvanlige frister.

Se frister for at indberette og betale lønsumsafgift

Vi anbefaler, at du skriver din mailadresse i TastSelv Erhverv, så vi kan sende dig en påmindelsesmail, inden fristen udløber. Du kan tidligst betale lønsumsafgift 5 dage før forfaldsdatoen.

Hvis du betaler via netbank, kan du sætte betalingen til selve fristdatoen eller senest 5 hverdage før. 

Husk, at du altid skal lave en indberetning - også hvis dit afgiftstilsvar for perioden er 0 kr. Hvis afgiftsgrundlaget kommer under 80.000 kr., kan du også indberette 0 kr.

Hvis du afregner efter metode 4 

Hvis du fx som tandlæge eller fysioterapeut afregner efter metode 4, skal du være særlig opmærksom på, at der går lang tid, fra du har afmeldt din virksomhed for lønsumsafgift, til du kan indberette årsangivelsen. 

Hvis du fx afregner efter kalenderåret, og du afmelder din virksomhed for lønsumsafgift i løbet af året, kan du først indberette årsangivelsen til den sædvanlige frist. Det vil sige fra starten af januar og senest den 15. august i det efterfølgende år. 

Hvis du har haft ansatte i din virksomhed, skal du, udover årsafregningen, også huske at indberette kvartalsafregningen (aconto) for det kvartal, hvor du afmelder din virksomhed.

Da der går lang tid fra, at du har afmeldt din virksomhed for lønsumsafgift til, at du kan indberette årsafregningen for den sidste periode, er det vigtigt, at du skriver din mailadresse i TastSelv Erhverv, så vi kan sende dig en påmindelsesmail, inden fristen udløber.

Log på TastSelv Erhverv og indberet din lønsumsafgift 

Hvis du ikke indberetter lønsumsafgift til tiden, laver Skattestyrelsen et skøn - også kaldet en foreløbig fastsættelse (FF).

Det vil sige, at vi fastsætter et beløb ud fra en vurdering og sender det til virksomhedens Digital Post.

Hvis du ikke indberetter det rigtige beløb inden den frist, der står i brevet, vil vi opkræve det beløb, vi har fastsat. Dette gælder også for eventuelle tidligere perioder, du ikke har indberettet.

En foreløbig fastsættelse koster 800 kr. i afgift. Den afgift skal du betale, uanset om du efterfølgende indberetter og betaler det rigtige beløb.

Det skal du gøre, hvis du har fået en foreløbig fastsættelse

Hvis virksomheden får en foreløbig fastsættelse, skal du logge på TastSelv Erhverv.

Sådan gør du

  1. Log på TastSelv Erhverv
  2. Klik på Lønsumsafgift
  3. Klik på Indberet og betal lønsumsafgift
  4. Erstat vores skøn med det rigtige beløb

Det er også her, du kan tjekke, om du mangler at indberette for tidligere perioder. 

Læs mere om, hvordan du indberetter og betaler lønsumsafgift

Vi anbefaler også, at du holder øje med din virksomheds Skattekonto i TastSelv Erhverv. Her kan du bl.a. se, hvad virksomheden har indberettet og betalt i lønsumsafgift.

For personligt ejede virksomheder

Har du en personligt ejet virksomhed, og oplever du, at du ikke længere har adgang til TastSelv Erhverv, skal du logge på med dit personlige NemID/MitID. Fordi din virksomheds cvr-nr. er ophørt, skal du herefter vælge Fortsæt som privatperson i stedet for Fortsæt som virksomhed.

Oplever du udfordringer med at logge på, er du velkommen til at kontakte Skattestyrelsen på 7238 0400.

For selskaber

Hvis du som selskabsejer oplever, at du ikke længere kan få adgang til TastSelv Erhverv med NemID/MitID, kan du kontakte Skattestyrelsen på 7238 0400.

Du skal gemme din virksomheds regnskab og bilagsmateriale i 5 år, efter du har afmeldt virksomheden for lønsumsafgift.