Opdateret
03 Mar 2021 16:14
Type
Information
Driftslog
Pension
Meddelelse

Den udvidede korrektionsmulighed er vedtaget i lov nr. 2197 af 29.12.2020

Med vedtagelse af § 22 E i Pensionsbeskatningsloven (PBL) er det blevet muligt helt eller delvist at tilbagebetale indbetalinger på pensionsordninger uden skattemæssige konsekvenser, hvis tilbagebetalingen sker senest 30 dage fra indbetalingstidspunktet. Fra 1. januar 2021 skal Skattestyrelsen som udgangspunkt alene godkende tilbagebetalingen, hvis den sker senere end 30 dage fra indbetalingstidspunktet.

Indbetalinger, som i løbet af indkomståret efterfølgende er tilbagebetalt senest 30 dage efter indbetalingen, skal med andre ord ikke indberettes særskilt til Skattestyrelsen (CPS), men nedskrives i indbetalingerne (tælleværket) på pensionsordningen. Når der tale om en hel eller delvis tilbagebetaling omfattet af PBL § 22 E, skal alene nettobeløbet indberettes (til CPS). Dette skal ske i forbindelse med årsultimo indberetningen (til CPS). Pensionsinstituttets indberetninger vil således efterfølgende afspejle det korrekte indbetalingsforløb på pensionsordningen.

Særlig regel over årsskiftet

For tilbagebetalinger, der foretages i året efter indbetalingen, gælder særlige regler.

Tilbagebetalingen skal ske senest den 19. januar, uanset der endnu ikke er gået 30 dage fra indbetalingen.

Hvis tilbagebetalingen omfattet af PBL § 22 E sker efter jeres pensionsdata ultimo året er trukket af jeres datacentral, skal I indberette om tilbagebetalingen med rettekode 1 (i CPS) senest den 20. januar.

Det tilbagebetalte beløb skal I desuden indberette til Pensiondiverse på en nyoprettet kontotype. Denne indberetning opskriver kundens formueindberetning/indestående.

Den nye kontotype skal benyttes fra 1. januar 2022, og Skattestyrelsen har igangsat udviklingen af den nye kontotype. Vi vil informere nærmere om dette via driftloggen senere på året.

lovforslaget til PBL § 22 E er listet en række eksempler, hvor den udvidede korrektionsmulighed er beskrevet.