Ikke-EU-ordningen er en frivillig særordning i Moms One Stop Shop for virksomheder uden for EU, der sælger bestemte ydelser til private forbrugere i EU. Ordningen gør det muligt at samle momsindberetningen i ét EU-land. Læs mere om ordningen på denne side.

Er du klar til at tilmelde din virksomhed? 

Tilmeld Moms One Stop Shop

Log på med NemID/MitID i Moms One Stop Shop

I Moms One Stop Shop, skal du fremover bruge NemID/MitID eller et NemID medarbejdercertifikat, hvis du vil registrere din virksomhed eller skal indberette eller betale moms via Moms One Stop Shop. Du kan ikke længere bruge Moms One Stop Shop, hvis du er logget på med TastSelv-kode.

Log på med 2-trins-login, hvis du ikke har NemID/MitID

Har din virksomhed ikke mulighed for at få NemID, skal du i stedet logge på Moms One Stop Shop med 2-trins-login. 

Læs mere om 2-trins-login.

Læs mere om, hvordan du tilmelder virksomheden til Moms One Stop Shop, og hvad du skal have klar.

Med Ikke-EU-ordningen kan du vælge ét land i EU, hvorfra du indberetter og betaler moms af dit salg af bestemte ydelser til private forbrugere i hele EU. Ikke-EU-ordningen omfatter ikke salg af varer. 

Du skal stadig betale moms efter de satser, der gælder i det eller de EU-lande, som ydelsen leveres til. Fordelen er, at du undgår at skulle registrere dig og afregne moms i de enkelte EU-lande. Se en oversigt over gældende momssatser i EU.

Du kan bruge ordningen, hvis din virksomhed har hjemsted uden for EU, og du sælger bestemte ydelser til private forbrugere i EU, hvor momsen efter reglerne skal betales i forbrugslandet. Virksomheden må ikke være etableret i EU med et fast forretningssted.

Med ydelser menes fx apps, levering af fjernundervisning, software og lignende, som udbydes over nettet. Se en længere liste længere nede på denne side.

Betingelser for at bruge Ikke-EU-ordningen 

 • Din virksomhed har hjemsted og drives uden for EU
 • Din virksomhed er ikke etableret i EU (med et fast forretningssted)
 • Du sælger ydelser til private forbrugere i EU (fx apps til download) 

Fra 1. juli 2021 bliver Ikke-EU-ordningen i Moms One Stop Shop udvidet til at inkludere salg af ydelser, hvor momsen skal betales i forbrugslandet. Det er typisk ydelser, der sælges via internethandel til private forbrugere i EU. Før gjaldt reglerne kun for elektroniske ydelser, teleydelser og radio-og tv-spredningstjenester.

Læs mere om momsreglerne ved salg til private efter 1. juli 2021.

Ydelser, der er omfattet af ordningen 

Herunder ses en liste over eksempler på ydelser (listen er ikke udtømmende):

 • Elektronisk leverede ydelser
  Levering og hosting af websteder, fjernvedligeholdelse af software og hardware, levering og ajourføring af software, levering af fjernundervisning og databaser
  Levering af billeder, tekster og information og musik, film og spil, fx hasardspil og andre spil om penge
  Levering af politiske, kulturelle, kunstneriske, sportslige og videnskabelige eller uddannelsesmæssige udsendelser eller begivenheder
  Levering af fjernundervisning mv.
  Datingsites
 • Teleydelser
  Fastnet- og mobiltelefoniydelser, herunder internettelefoni, adgang til internettet, personsøgetjenester, voicemail og opkaldsstyringstjenester
 • Radio- og tv-spredningstjenester
  Radio- og tv-programmer (broadcasting)
 • Ydelser, der vedrører fast ejendom
  Udlejning, opførelse, vedligeholdelse, renovering, reparation og rengøring af fast ejendom, ydelser fra sagkyndige og ejendomsmæglere
 • Ydelser inden for kultur, kunst, sport, videnskab, undervisning, underholdning og lign., herunder messer og udstillinger
  Fx kunstudstillinger, sportsarrangementer, ballet, teater, koncerter, videnskabelige forelæsninger, uddannelsesmæssige konferencer, seminarer og kurser.
 • Vurdering af og arbejde på løsøregenstande
  Syns- og skønsmænd, der leverer vurderingsydelser af løsøregenstande i forsikrings- eller finansieringsmæssig forbindelse
  Reparationsarbejder, servicering eller montering af varer i eller på køretøjer, fartøjer eller andre løsøregenstande.
 • Transport
  Varetransportydelser, fx mellem to EU-lande
  Aktiviteter i forbindelse med transport, fx lastning, losning, omladning, pakning og lign med direkte tilknytning til transporten
  Personbefordringsydelser, fx transport af private i bil, bus eller fly i EU
 • Udlejning af transportmidler (ikke korttidsudlejning)
  Fx biler, motorcykler, cykler, campingvogne, luftfartøjer og skibe
 • Udlejning af løsøregenstande 
  Fx udlejning af materiel

Din virksomhed kan blive tilmeldt op til tre ordninger i Moms One Stop Shop. Det afhænger bl.a. af, hvor din virksomhed er etableret, og hvad den sælger.

Hvis du sælger varer til private forbrugere i EU fra din virksomhed uden for EU? Så skal du kontakte en mellemmand i EU og bede vedkommende om at registrere din virksomhed i Importordningen. Læs mere om Importordningen.

Hvis din virksomhed har hjemsted uden for EU og er etableret med et fast forretningssted eller et afsendelsessted i EU, hvorfra den foretager fjernsalg af varer til private forbrugere i andre EU-lande, kan du bruge EU-ordningen. Læs mere om EU-ordningen.

Læs og få svar på de mest stillede spørgsmål om Ikke-EU-ordningen i Moms One Stop Shop.

Hvis din virksomhed har fjernsalg af varer og salg af en række ydelser til private i EU, gælder der særregler om, at momsen skal indberettes og betales i det medlemsland, hvor den endelige forbruger bor. De nye regler betyder bl.a., at:

 • de nationale grænser for fjernsalg af varer bliver ophævet.
 • ved fjernsalg af varer og salg af visse ydelser (elektroniske ydelser, herunder teleydelser og radio- og tv-spredning) er der indført en fælles grænse, så momsen skal betales i forbrugerens land, når virksomhedens samlede salg til EU-landene overstiger 10.000 euro pr. kalenderår. Grænsen gælder dog kun for virksomheder i EU.
 • momsfritagelsen for varer under 80 kr. (småforsendelser) fra lande uden for EU ophører, og der bliver lagt moms på fra første krone.
 • Pr. 1. juli 2021 ændrede ordningen One stop moms navn til Moms One Stop Shop.
 • flere former for ydelser omfattes af reglerne om at kunne indberette via Moms One Stop Shop-ordningen.

Læs mere om momsreglerne ved salg til private efter 1. juli 2021.

Ja, det er helt frivilligt, om din virksomhed skal tilmeldes Moms One Stop Shop. Men ordningen gør det en del nemmere for dig at sælge varer eller ydelser i EU, da du kan samle din momsindberetning i ét EU-land. 


Ja, din virksomhed kan være tilmeldt flere af de 3 ordninger i Moms One Stop Shop på samme tid.  Hvilke(n) ordning(er), din virksomhed kan tilmeldes, afhænger af, hvor din virksomhed er etableret, hvilke varer eller ydelser du leverer, og hvor de kommer fra. 

Læs om de 3 ordninger i Moms One Stop Shop.

Ja. Hvis din virksomhed har hjemsted i Norge, kan du indberette momsen af dit EU-salg via Ikke-EU-ordningen i Moms One Stop Shop. Din virksomhed må blot ikke være etableret i EU med et fast forretningssted.

Du vælger et land i EU, hvor du registrerer virksomheden til Moms One Stop Shop. Når en privat forbruger i EU downloader din software, kan du så indberette og betale momsen af det salg i det land via ordningen fremover. Så sørger myndighederne i landet for at fordele momsen til de relevante lande. 

Du skal stadig opkræve moms efter den eller de satser, der er gældende i det eller de lande, hvor du har salg (forbrugslandet). Men du kan indberette og betale momsen ét sted.

Nej. Ikke-EU-ordningen omfatter kun salg af ydelser til private forbrugere i EU fra virksomheder uden for EU. Se en liste over, hvilke ydelser der er med i ordningen, længere oppe på denne side. 

Hvis skoene bliver afsendt til kunden fra et varelager i EU, kan du indberette og betale momsen via EU-ordningen. Hvis skoene bliver sendt direkte til kunden i EU fra Norge, kan du indberette og betale momsen af salget via Importordningen, når den reelle værdi af forsendelsen ikke overstiger 150 euro.

Læs om de 3 ordninger i Moms One Stop Shop.

Hvis du stadig er i tvivl, sidder vi klar til at hjælpe dig på 72 22 28 67

Hvis en virksomhed har flere medarbejdere koblet på virksomhedens NemID/MitID, og de skal kunne bruge Moms One Stop Shop i TastSelv Erhverv, skal virksomhedens NemID/MitID-administrator aktivt tildele rettighederne til den enkelte medarbejder. Læs mere om, hvordan du tildeler rettigheder i TastSelv Erhverv. 

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se D.A.16.3 Regler fra 2021 i den juridiske vejledning.