Fra 1. juli 2021 blev momsfritagelsen ophævet for varer under 80 kr. fra lande uden for EU. Det betyder, at private forbrugere i EU fremover skal betale moms fra første krone på pakker, som de modtager fra lande uden for EU.

Importordningen er en frivillig særordning i Moms One Stop Shop, som gør det nemmere at importere varer fra lande uden for EU efter de nye regler. Læs mere om ordningen på denne side.

Er du klar til at tilmelde din virksomhed? 

Tilmeld Moms One Stop Shop'

Log på med NemID/MitID i Moms One Stop Shop
I Moms One Stop Shop, skal du fremover bruge NemID/MitID eller et NemID medarbejdercertifikat, hvis du vil registrere din virksomhed eller skal indberette eller betale moms via Moms One Stop Shop. Du kan ikke længere bruge Moms One Stop Shop, hvis du er logget på med TastSelv-kode.


Log på med 2-trins-login, hvis du ikke har NemID/MitID
Har din virksomhed ikke mulighed for at få NemID, skal du i stedet logge på Moms One Stop Shop med 2-trins-login. 


Læs mere om 2-trins-login.


Læs mere om, hvordan du tilmelder virksomheden til Moms One Stop Shop, og hvad du skal have klar.

Via Importordningen kan du indberette og betale momsen månedligt af varer, du sælger via fjernsalg til private forbrugere i EU, som sendes direkte til forbrugeren fra lande uden for EU. På den måde undgår du, at forbrugeren i EU får en ekstraregning for moms og gebyr, når de modtager pakken. Den reelle værdi af forsendelsen må blot ikke overstige 150 euro. 

Læs mere om de nye momsregler ved salg til private fra 1. juli 2021.

Se en oversigt over gældende momssatser i EU.

Hurtigere og mere gennemsigtig handel med varer uden for EU

Når din virksomhed er tilmeldt Importordningen, får den tildelt et IOSS-nummer (eller IM-nummer), som virksomheden skal bruge ved forsendelser. IOSS-nummeret må ikke fremgå synligt på forsendelsen (pakken/kuverten).  

IOSS-nummeret skal du bruge, når du laver en toldangivelse for en forsendelse. På den måde kan Toldstyrelsen se, at virksomheden afregner moms af forsendelsens værdi via Moms One Stop Shop. Forsendelsen bliver leveret direkte til køber, uden at der opkræves yderligere moms.      

Importordningen kan med andre ord bidrage til en hurtigere og mere gennemsigtig handel med varer uden for EU, som der skal betales moms af.

IOSS-nummeret er fortroligt

Du skal være særlig opmærksom på brugen af IOSS-nummeret. For at undgå misbrug af nummeret, må du ikke oplyse nummeret til uvedkommende.

Virksomheder kan bruge Importordningen ved fjernsalg af varer til private forbrugere i EU, som indføres fra lande uden for EU. Varen skal befinde sig uden for EU og derfra sendes til private forbrugere i EU, og den reelle værdi af forsendelsen må ikke overstige 150 euro.

Virksomheder i EU

Hvis din virksomhed har hjemsted i EU, kan du bruge ordningen, hvis en privat forbruger i EU køber en vare via din hjemmeside (fx), og denne vare sendes direkte til forbrugeren fra et land uden for EU. 

Virksomheder uden for EU

Hvis din virksomhed har hjemsted uden for EU, og den ikke er etableret med et forretningssted i EU, kan din virksomhed kun blive registreret i ordningen via en mellemmand. Din mellemmand skal være registreret i et EU-land, og mellemmanden skal registrere din virksomhed på dine vegne. Når en forbruger i EU køber en vare på din hjemmeside (fx), er det mellemmanden i EU, der indberetter og betaler momsen af dit salg via Importordningen. 

Husk, at du hæfter solidarisk for de beløb, som din mellemmand har indberettet på dine vegne om dit salg i Danmark. Læs mere om, hvordan du tilmelder virksomheden, og hvad du skal have klar.

Er virksomheden norsk?

Hvis din virksomhed har hjemsted i Norge, kan du registrere virksomheden i Importordningen uden mellemmand (norske virksomheder) i Danmark. 

Er du mellemmand for en virksomhed uden for EU?

Hvis du repræsenterer en virksomhed, der har fjernsalg af varer indført fra et sted uden for EU til private forbrugere i EU, så skal du tilmelde dig Importordningen som mellemmand for den virksomhed. Det forudsætter dog, at din virksomhed er registreret i EU. Læs mere om, hvordan du tilmelder virksomheden, og hvad du skal have klar.

Importordningen omfatter fjernsalg af varer, der bliver sendt til forbrugeren i EU fra lande uden for EU, når blot den reelle værdi af forsendelsen ikke overstiger 150 euro. Med fjernsalg menes salg af varer, som bliver solgt fra en virksomhed og sendt til en privat forbruger over en landegrænse, hvor sælger medvirker til transporten. Det gælder som oftest ved salg via internettet.

Du kan ikke bruge Importordningen ved salg af varer, der er pålagt visse punktafgifter (fx alkohol og forarbejdet tobak). Læs mere om særlige forhold ved salg af punktafgiftspligtige varer.

Du kan heller ikke bruge Importordningen til varer, du opbevarer på et lager i EU og sender til forbrugerne derfra. Her skal du bruge EU-ordningen. Læs mere om EU-ordningen.

En platformsvirksomhed er en virksomhed, der ved hjælp af en elektronisk grænseflade såsom en markedsplads, platform eller portal eller tilsvarende midler formidler fjernsalg af varer til private forbrugere i EU.  

Platformen anses som den virksomhed, der har solgt varerne, og det er derfor platformen, du kan registrere i Moms One Stop Shop-ordningen, og ikke de virksomheder, der sælger via platformen. 

De varer, der sælges til de private forbrugere, kan komme direkte fra et land uden for EU, og platformen kan så registreres og afregne momsen via Importordningen. Det gælder uanset, hvor de virksomheder, der sælger varer via platformen, er etableret, så længe varen kommer fra et land uden for EU. Importordningen kan kun anvendes, når den reelle værdi af forsendelsen ikke overstiger 150 euro.

Hvis varerne kommer fra et lager i EU og leveres til private forbrugere i EU, enten som fjernsalg eller indenlandsk salg, og de virksomheder, der sælger varerne via platformen, ikke er etableret i EU, kan platformen blive registreret og afregne moms via EU-ordningen, og der gælder så ikke en beløbsgrænse på 150 euro. 

EU-ordningen gælder ikke for platformens indenlandske salg af egne varer. Den gælder kun for indenlandske salg, hvor platformen anses som den virksomhed, der har solgt varerne. Platformens indenlandske salg af egne varer, fx varer på lager i Danmark, som sælges til en privat forbruger i Danmark, skal angives i den almindelige danske momsangivelse og ikke i EU-ordningen.

Tilmeld din platformsvirksomhed 

Du kan tilmelde din platformsvirksomhed i enten Importordningen eller EU-ordningen i Moms One Stop Shop.

 Læs mere om, hvordan du tilmelder din platformsvirksomhed i Moms One Stop Shop.

Hvad er fjernsalg?

Med fjernsalg menes salg af varer, som bliver solgt fra en virksomhed og sendt til en privat forbruger over en landegrænse, hvor sælger medvirker til transporten. Det gælder som oftest ved salg via internettet.

Hvis din virksomhed skal tilmeldes Importordningen i Moms One Stop Shop, kan du læse mere om, hvordan du gør, via linket:

Læs mere om, hvordan du tilmelder virksomheden, og hvad du skal have klar.

Moms One Stop Shop består af 3 særordninger: EU-ordningen, Ikke-EU-ordningen og Importordningen. Din virksomhed kan blive tilmeldt en eller flere ordninger i Moms One Stop Shop. Det afhænger bl.a. af, hvor din virksomhed er etableret, og hvad du sælger.

Du kan bruge Importordningen, når du sælger varer til private forbrugere i EU, som bliver indført fra lande uden for EU. Men hvis varerne bliver sendt fra et lager i EU til forbrugere i andre EU-lande, skal du tilmeldes EU-ordningen i stedet.

Læs mere om EU-ordningen.

Læs om Ikke-EU-ordningen.

Læs og få svar på de mest stillede spørgsmål om Importordningen i Moms One Stop Shop.

Hvis din virksomhed har fjernsalg af varer og salg af bestemte ydelser til private i EU, gælder der særregler om, at momsen skal indberettes og betales i det medlemsland, hvor det endelige forbrug sker. De nye regler betyder bl.a., at:

  • de nationale grænser for fjernsalg af varer bliver ophævet.
  • ved fjernsalg af varer og salg af visse ydelser (elektroniske ydelser, herunder teleydelser og radio- og tv-spredning) er der indført en fælles EU-grænse, så momsen skal betales i forbrugslandet, når virksomhedens samlede salg til andre EU-lande overstiger 10.000 euro pr. kalenderår. Grænsen gælder dog kun for virksomheder i EU.
  • momsfritagelsen for varer under 80 kr. (småforsendelser) fra lande uden for EU ophører, og der bliver lagt moms på fra første krone.
  • den nuværende One stop moms-ordning ændrer navn til Moms One Stop Shop.
  • flere former for ydelser omfattes af reglerne om at kunne indberette via Moms One Stop Shop-ordningen.

Læs mere om de nye momsregler ved salg til private fra 1. juli 2021.

Ja. Det er helt frivilligt, om din virksomhed skal tilmeldes Moms One Stop Shop. Men ordningen gør det en del nemmere for dig at sælge varer eller ydelser i EU, da du kan samle din momsindberetning i ét EU-land. 


Ja, din virksomhed kan være tilmeldt flere af de 3 ordninger i Moms One Stop Shop på samme tid.  Hvilke(n) ordning(er), din virksomhed kan tilmeldes, afhænger af, hvor din virksomhed er etableret, hvilke varer eller ydelser du leverer, og hvor de kommer fra. 

Læs om de 3 ordninger i Moms One Stop Shop.


Ja. Hvis din virksomhed ikke er etableret i EU, så kan du bede en mellemmand i EU om at registrere din virksomhed i Importordningen i Moms One Stop Shop. Det forudsætter dog, at varerne bliver sendt direkte til forbrugeren i EU fra et sted uden for EU, og at den reelle værdi af forsendelsen ikke overstiger 150 euro.

Det er så mellemmanden i EU, der tilmelder din virksomhed og indberetter og betaler momsen af dine salg til private forbrugere i EU. 

Husk, at du hæfter solidarisk for de beløb, som din mellemmand har indberettet på dine vegne om dit salg i Danmark.

Læs mere om, hvordan du tilmelder virksomheden, og hvad du skal have klar.

Det kommer an på, hvor smykkerne bliver sendt til kunden fra.

Hvis smykkerne bliver sendt direkte til en kunde i Sverige fra Kina, kan du indberette og betale den svenske moms via Importordningen i Moms One Stop Shop. Den reelle værdi af forsendelsen må blot ikke overstige 150 euro.

Når virksomheden modtager ordren fra den private forbruger i Sverige, så giver virksomheden besked til producenterne i Kina, som herefter sender smykket direkte til kunden i Sverige. Den svenske kunde vil ikke blive opkrævet moms ved levering, da man på den forenklede fortoldning har oplyst IOSS-nummeret, som betyder, at momsen afregnes månedsvis via Moms One Stop Shop.

Hvis du derimod opbevarer smykkerne i Danmark og sender dem derfra til kunder i Sverige eller et andet EU-land, så kan du indberette og betale momsen af dit salg til de danske skattemyndigheder via EU-ordningen i Moms One Stop Shop. 

Hvis du stadig er i tvivl, sidder vi klar til at hjælpe dig på 72 22 28 67

Hvis en virksomhed har flere medarbejdere koblet på virksomhedens NemID/MitID, og de skal kunne bruge Moms One Stop Shop i TastSelv Erhverv, skal virksomhedens NemID/MitID-administrator aktivt tildele rettighederne til den enkelte medarbejder. Læs mere om, hvordan du tildeler rettigheder i TastSelv Erhverv. 

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se D.A.16.3 Regler fra 2021 i den juridiske vejledning.