Form no.
02.041
About this form

Forbeholdt I/S’er, K/S’er og P/S’er

For I/S’s, K/S’s and P/S’s only

Dansk 
Blanketten skal anvendes til bekræftelse af en virksomheds skattemæssige hjemsted i Danmark, når der er indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med landet. Bemærk, at:

•    Hvis der ikke er indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst, skal blanket 02.041A anvendes. 

•    En liste over lande, der er indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med, kan findes her.


English 
The form must be used to confirm the tax domicile of a business in Denmark when a double taxation agreement has been concluded with the country. Please note that:

•    If a double taxation treaty has not been concluded, please use form 02.041A

•    A list of countries with which a double taxation treaty has been concluded can be found here.

PDF version

Vejledning / Instruction DA/EN

Hent blanket 02.041 / download form 02.041

OBS! Forbeholdt I/S’er, K/S’er og P/S’er

Note! For I/S's, K/S's and P/S's only

•    Husk at læse ovennævnte tekst og blanketten grundigt igennem.
•    Blanketter, der ikke er udfyldt korrekt, vil blive returneret uden stempel og underskrift. Vi vil forklare, hvad problemstillingen er, så du kan udfylde blanketten korrekt.

•    Please read the above text and form carefully.
•    Forms that are not completed correctly will be returned without stamp and signature. We will explain what the problem is, so that you can complete the form correctly.

Forventet behandlingstid: 60 dage

Expected processing time: 60 days


OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.

NOTE! Please save the form on your computer before completing it. Otherwise, the data you enter may not be saved.

Agency
Danish Tax Agency