Beskatning af kompensationsordninger

COVID-19-kompensationsbeløb (ifm. hjælpepakke) skal beskattes i det indkomstår, hvor virksomheden har erhvervet endelig ret til beløbet.

Læs om beskatning af kompensationsordninger

Læs også om moms af kompensationsordninger