Pendler du mellem Sverige og Danmark til daglig for at komme til og fra arbejde? Så er du formentlig omfattet af Øresundsaftalen. Her på siden, kan du læse om reglerne i Øresundsaftalen.

Hjælp og vejledning til at beregne, om du falder ud af Øresundsaftalen, finder du på siden Privatansat Øresundspendler

Hvis du bor i Sverige og normalt arbejder i Danmark for en privat arbejdsgiver, gælder der en særlig skatteaftale mellem Danmark og Sverige (Øresundsaftalen).

Betingelserne for at beskatte hele din lønindkomst i Danmark efter Øresundsaftalen er blandt andet, at dit arbejde i Danmark udgør mindst halvdelen af arbejdstiden i enhver 3-måneders-periode.

Opgørelsen af 3-måneders-perioden

At din arbejdstid i Danmark skal udgøre mindst halvdelen af din arbejdstid i en 3-måneders-periode betyder, at antallet af arbejdsdage i Danmark skal sættes i forhold til dit samlede antal arbejdsdage i enhver 3-måneders-periode.

  • Når du opgør dine arbejdsdage, skal du medregne ferie- og sygedage som arbejdsdage i Danmark.
  • Almindelige ugentlige fridage, såsom weekend, helligdage samt afspadseringsdage, indgår ikke i opgørelsen af antal arbejdsdage.
  • Arbejder du blot en del af dagen i Danmark, tæller det for en fuld arbejdsdag i Danmark.
  • En 3-måneders-periode kan begynde før og slutte efter et årsskifte.

Hvis mindst halvdelen af dine arbejdsdage kan henføres til Danmark i en given 3-måneders-periode, skal hele din løn fra din danske arbejdsgiver for den periode beskattes i Danmark.

Danmark har ikke længere beskatningsretten til hele din løn, hvis du har haft så mange arbejdsdage uden for Danmark, fx hjemmearbejdsdage i Sverige, at kravet i Øresundsaftalen om at arbejde mindst halvdelen af arbejdstiden i Danmark, ikke er opfyldt i nogen 3-måneders-periode.

I det tilfælde skal din løn for disse hjemmearbejdsdage og andet arbejde uden for Danmark beskattes i Sverige.

Vær opmærksom på, at en 3-måneders-periode ikke nødvendigvis opgøres ud fra hele kalendermåneder. Din opgørelse af første og sidste måned kan ske med udgangspunkt i enhver dag i måneden. Fx kan en 3-måneders-periode være fra den 8. januar til den 7. april eller fra den 15. januar til den 14. april.

For de øvrige måneder tages udgangspunkt i kalendermåneder, medmindre opfyldelsen af mindst 50 % arbejdstid i Danmark kan ske ud fra opgørelse af en anden 3-måneders-periode end efter kalendermåneder. Lønnen du får fra din danske arbejdsgiver for arbejde, du udfører i Danmark, beskattes altid i Danmark. Det gælder uanset om de pågældende arbejdsdage omfattes af Øresundsaftalen.

Læs mere om Øresundsaftalen

Hvis antallet af dine hjemmearbejdsdage i Sverige er for højt til, at hele din løn skal beskattes i Danmark, skal du selv beregne den del af lønnen, der skal beskattes i Danmark, og give os besked om, at det skal rettes på din årsopgørelse.

Giv os besked, så vi kan rette årsopgørelsen for dig

Din arbejdsgiver har indberettet din fulde løn, der fremgår på din årsopgørelse for 2022. Den del af lønnen, der er trukket am-bidrag og A-skat af, fremgår i rubrik 11. Den del af lønnen, der er indberettet som skattefri i Danmark, fremgår i rubrik 16. Den del af lønnen, der skal beskattes i Danmark, skal medregnes i rubrik 11.

Den del af lønnen, der ikke skal beskattes i Danmark, skal ikke indgå i årsopgørelsen og skal derfor slettes fra rubrik 16.

Du kan ikke selv ændre tallene i rubrik 11 og 16 i din årsopgørelse. I stedet skal du indsende oplysningerne til os, så vi kan gøre det for dig.

Læs mere og se, hvordan du giver os besked i guiden til Privatansat Øresundspendler

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning