Hvis du på grund af corona-situationen har flere hjemmearbejdsdage i Sverige end normalt, kan det betyde, at du ikke længere kun skal beskattes i Danmark, men også i Sverige, af lønindkomsten fra din danske private arbejdsgiver. Her på siden, kan du læse mere om reglerne i Øresundsaftalen.

Hjælp og vejledning til at beregne, om du falder ud af Øresundsaftalen, finder du i vores guide til privatansatte Øresundspendlere.

Privatansat Øresundspendler

Hvis du bor i Sverige og normalt arbejder i Danmark for en privat arbejdsgiver, gælder der en særlig skatteaftale mellem Danmark og Sverige (Øresundsaftalen).

Betingelserne for at beskatte hele din lønindkomst i Danmark efter Øresundsaftalen er blandt andet, at dit arbejde i Danmark udgør mindst halvdelen af arbejdstiden i enhver 3-måneders-periode.

Opgørelsen af 3-måneders-perioden

At din arbejdstid i Danmark skal udgøre mindst halvdelen af din arbejdstid i en 3-måneders-periode betyder, at antallet af arbejdsdage i Danmark skal sættes i forhold til dit samlede antal arbejdsdage i enhver 3-måneders-periode.

  • Når du opgør dine arbejdsdage, skal du medregne ferie- og sygedage som arbejdsdage i Danmark.
  • Almindelige ugentlige fridage, såsom weekend, helligdage samt afspadseringsdage, indgår ikke i opgørelsen af antal arbejdsdage.
  • Arbejder du blot en del af dagen i Danmark, tæller det for en fuld arbejdsdag i Danmark.
  • En 3-måneders-periode kan begynde før og slutte efter et årsskifte.

Hvis mindst halvdelen af dine arbejdsdage kan henføres til Danmark i en given 3-måneders-periode, skal hele din løn fra din danske arbejdsgiver for den periode beskattes i Danmark.

Danmark har ikke længere beskatningsretten til hele din løn, hvis du har haft så mange arbejdsdage uden for Danmark, fx hjemmearbejdsdage i Sverige, at kravet i Øresundsaftalen om at arbejde mindst halvdelen af arbejdstiden i Danmark, ikke er opfyldt i nogen 3-måneders-periode.

I det tilfælde skal din løn for disse hjemmearbejdsdage og andet arbejde uden for Danmark beskattes i Sverige.

Vær opmærksom på, at en 3-måneders-periode ikke nødvendigvis opgøres ud fra hele kalendermåneder. Din opgørelse af første og sidste måned kan ske med udgangspunkt i enhver dag i måneden. Fx kan en 3-måneders-periode være fra den 8. januar til den 7. april eller fra den 15. januar til den 14. april.

For de øvrige måneder tages udgangspunkt i kalendermåneder, medmindre opfyldelsen af mindst 50 % arbejdstid i Danmark kan ske ud fra opgørelse af en anden 3-måneders-periode end efter kalendermåneder. Lønnen du får fra din danske arbejdsgiver for arbejde, du udfører i Danmark, beskattes altid i Danmark. Det gælder uanset om de pågældende arbejdsdage omfattes af Øresundsaftalen.

Læs mere om Øresundsaftalen

Hvis antallet af dine hjemmearbejdsdage i Sverige er for højt til, at hele din løn skal beskattes i Danmark, skal du selv beregne og oplyse den del af lønnen, der skal beskattes i Danmark.

Årsopgørelse for indkomståret 2020

Din arbejdsgiver har indberettet din fulde løn, der fremgår på din årsopgørelse for 2020. Den del af lønnen, der er trukket am-bidrag og A-skat af, fremgår i rubrik 11. Den del af lønnen, der er indberettet som skattefri i Danmark, fremgår i rubrik 16.

Der skal ændres i årsopgørelsen, så den del af lønnen, der skal beskattes i Danmark, skal medregnes i rubrik 11. Den del af lønnen, der ikke skal beskattes i Danmark, skal ikke indgå i årsopgørelsen og skal derfor slettes i rubrik 16.

Du kan ikke selv ændre tallene i rubrik 11 og 16 i din årsopgørelse. I stedet skal du indsende oplysninger om fordelingen til os.

Læs mere og se, hvordan du giver os besked i guiden til Privatansat Øresundspendler

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning