Skattekontoen giver dig et samlet overblik over, hvad du har indberettet og betalt, og hvad du skylder i blandt andet moms, lønsumsafgift, A-skat og am-bidrag, selskabsskat, a conto-selskabsskat, udbytteskat, punkt- og miljøafgifter, andre afgifter samt gebyrer og renter. 

I forbindelse med COVID-19 kan det være relevant for dig at hæve eller sænke udbetalingsgrænsen på Skattekontoen.  Du kan fx hæve udbetalingsgrænsen, hvis du vil tilbagebetale dit moms- lønsumsafgift- eller A-skattelån. 

Hvis du ønsker at betale dit lån tilbage før fristen, kan du sende os en besked via TastSelv Erhverv. I beskeden skal du oplyse, hvilket lån det drejer sig om, og hvilken dato du ønsker at betale lånet tilbage - dog tidligst 7 dage efter henvendelsen er sendt. Herefter ændrer vi betalingsfristen for dit lån, og du kan betale lånet tilbage. Lånet vil fortsat fremgå af Skattekontoens kontostatus.

Når du vil betale lånet tilbage, skal du sørge for, at udbetalingsgrænsen på din Skattekonto er høj nok, for ellers bliver pengene automatisk tilbagebetalt fra Skattekontoen til virksomhedens NemKonto som en overskydende betaling. For at beholde det indbetalte beløb på Skattekontoen, kan du logge på TastSelv Erhverv og ændre udbetalingsgrænsen på Skattekontoen. Det skal du gøre, inden du betaler. 

Udbetalingsgrænsen på Skattekontoen er 200.000 kr., og vi giver ikke dispensation til at forhøje grænsen. 

Eksempel: En virksomhed, som har en udbetalingsgrænse på 200.000 kr., og som har en saldo på 200.500 kr., får udbetalt 500 kr. Hvis saldoen er 200.190 kr., bliver de overskydende 190 kr. ikke udbetalt, da der ikke udbetales beløb på 200 kr. og derunder fra Skattekontoen. 

Læs mere om Skattekontoen.

Tilbagebetalingen kan dække ubetalte krav først

Selvom du indbetaler et beløb som dækker dit lån, skal du være opmærksom på, at det kan gå til at dække andre ubetalte krav, før det dækker dit lån:

  • Hvis virksomheden har ubetalte krav (fx manglende betaling af moms eller A-skat og am-bidrag) på Skattekontoen vil lånet først gå til at dække disse krav.
  • Hvis der er et krav på vej (fx i forlængelse af en indberetningsfrist), skal kravet først ind på Skattekontoen og dernæst modregnes i lånet.
  • Hvis virksomheden eventuelt har anden offentlig gæld, der er under inddrivelse (hvis virksomheden skylder det offentlige penge), bliver det også modregnet i lånet. 

Hvis der derefter er penge tilbage på din Skattekonto, vil pengene gå til at betale dit lån tilbage.

Læs mere om Skattekontoen.

Har du brug for yderligere information, kan du kontakte os på 72 22 12 39.

Vores åbningstider er mandag kl. 9-17, tirsdag-torsdag kl. 9-16 og fredag kl. 9-14.