Vi beregner dine boligskatter ud fra din ejendomsvurdering. Hvis din ejendom eller ejerforhold har ændret sig væsentlig, får du et foreløbigt beregningsgrundlag af os, mens du venter på din nye ejendomsvurdering fra Vurderingsstyrelsen.  

Du får et foreløbigt beregningsgrundlag fra os, hvis:

 • Din ejendom er nybygget
 • Din ejendom er ændret væsentlig
 • Din ejendom ikke tidligere har haft et beskatningsgrundlag

Det foreløbige beregningsgrundlag bruger vi til at beregne din ejendomværdiskat og kommunen din grundskyld. Når du modtager din nye ejendomsvurdering fra Vurderingsstyrelsen, vil den danne grundlag for dine boligskatter i stedet for det foreløbige beregningsgrundlag.

Du kan se det foreløbige beregningsgrundlag på din forskudsopgørelse. 

Se din forskudsopgørelse i TastSelv

Hvis du er uenig i det foreløbige beregningsgrundlag og vil ændre det, kan du kontakte os på telefon 72 22 16 32. Det kræver dog, at alle ejere er enige om ændringen.

Vi opfordrer derfor ejerkredsen til at ringe ind sammen eller sende en underskrevet fuldmagt fra alle ejere til vores Ejendomscenter.   

Fuldmagten skal indeholde:   

 • Ejendommens adresse og ejendomsnummer (står i det brev, du har modtaget fra os)  
 • Det beløb, som I ønsker at ændre jeres foreløbige beregningsgrundlag til og dermed blive beskattet af. 
 • At forskudsopgørelsen må opdateres med det nye foreløbige beregningsgrundlag 
 • Underskrifter fra alle ejere  

Fuldmagten skal sendes via TastSelv under Kontakt -> Skriv til os -> Ejendom og bolig -> Ejerbolig og sommerhus -> Andet. 

Log på TastSelv

Vi har sat det beløb, du skal betale skat af 20 % lavere. Det har vi, fordi det er svært at ramme, præcist hvad ejendommen sælges for. Denne usikkerhed skal komme dig som boligejer til gode.

Derfor er der vedtaget et såkaldt forsigtighedsprincip i forbindelse med de nye vurderinger. Forsigtighedsprincippet gælder også for dig, der får et foreløbigt beregningsgrundlag. 

Hvis du fx modtager et foreløbigt beregningsgrundlag på 2 mio. kr., trækker vi 20 % fra, så din ejendomsværdiskat beregnes ud fra en værdi på 1,6 mio. kr.

Det er din kommune, der beregner og opkræver din grundskyld.

Vi har ikke kunne danne et foreløbigt beregningsgrundlag for nogle få ejendomme i forbindelse med forskudsopgørelsen 2021. Hvis du er en af disse ejere, bedes du kontakte os på telefon 72 22 16 32. Så hjælper vi dig med at registrere din ejendom på din forskudsopgørelse.

 • Nybyggede boliger - altså ejendomme, der første gang skal vurderes som en bebygget ejendom.  
 • Ejendomme, der første gang skal vurderes som en selvstændig ejendom. Det kan være i tilfælde, hvor der opstår en ny (separat) ejendom, fx fordi en grund er udskilt fra en større grund som en selvstændig grund, eller fordi en udlejningsejendom er blevet opdelt i ejerlejligheder. 
 • Ejendomme, der første gang skal vurderes med et beregningsgrundlag til brug for opkrævning af ejendomsværdiskat, som de ikke tidligere er vurderet med - det kan fx være en erhvervsejendom, der bliver til privatbolig.  
 • Ejendomme, der første gang skal vurderes med et beregningsgrundlag til brug for opkrævning af grundskyld, som de ikke tidligere er vurderet med. Det kan fx være en tidligere offentligt ejet grund eller ejendom, der nu sælges til boligformål eller privat erhverv. 

Indtil du modtager den endelige vurdering af din ejendom, skal du betale ejendomsværdiskat af et foreløbigt beregningsgrundlag. Vi har dannet dit foreløbige beregningsgrundlag på baggrund af modelberegninger i det nye vurderingssystem.    

Det beløb, du skal betale skat af, sætter vi 20 % lavere end det foreløbige beregningsgrundlag. Det skyldes et forsigtighedsprincip ligesom med de nye ejendomsvurderinger.   

Er din ejendom færdigbygget i perioden 2. oktober 2019 til 1. marts 2021, skal du betale ejendomsværdiskat fra 1. januar 2021.

Er din ejendom færdigbygget i perioden 2. marts 2021 til 1. januar 2022, skal du betale ejendomsværdiskat fra 1. januar 2022.

Er din ejendom færdigbygget i perioden 2. januar 2022 til 1. januar 2023, skal du betale ejendomsværdiskat fra 1. januar 2023.

Du vil modtage et brev fra os om det foreløbige beregningsgrundlag, hvor vi foreslår at ændre din forskudsopgørelse.   

Det er vigtigt, at du får ejendomsværdiskat med på din forskudsopgørelse, også selvom du endnu ikke har modtaget den endelige ejendomsvurdering. Så betaler du nemlig en foreløbig ejendomsværdiskat, og du kan bedre undgå at skulle betale restskat senere.   
 
Ønsker du at få din ejendom registreret på din forskudsopgørelse, inden du modtager brevet fra os, kan du kontakte os på telefon 72 22 16 32.  

Er din ejendom blevet færdigbygget i perioden 1. januar 2021 til 1. marts 2021, skal du oplyse din indflytningsdato på din forskudsopgørelse, så du først betaler ejendomsværdiskat fra den dag, ejendommen er færdig. 

Du kan dog først gøre dette, når ejendommen fremgår af din forskudsopgørelse.  

Ret din forskudsopgørelse i TastSelv  

Du betaler ejendomsværdiskat af det foreløbige beregningsgrundlag, indtil du modtager din nye ejendomsvurdering fra Vurderingsstyrelsen. Når din nye vurdering kommer, vil ejendomsværdiskatten på din årsopgørelse blive reguleret automatisk. 

Hvis din ejendom bliver færdigbygget i perioden 2. marts 2021 til 1. januar 2022, skal du betale ejendomsværdiskat fra 1. januar 2022.

Hvis du færdigmelder byggeri i den periode, opfordrer vi dig til at kontakte os på telefon 72 22 16 32 i november eller december 2021 for at få indsat den nye ejendom på din forskudsopgørelse. 

Når du får din nye vurdering fra Vurderingsstyrelsen, vil den erstatte dit foreløbige beregningsgrundlag og dine boligskatter (ejendomsskat og ejendomsværdiskat) vil blive reguleret automatisk.

Det er din kommune, der står for at regulere din grundskyld (ejendomsskat), mens vi regulerer din ejendomsværdiskat i forbindelse med din årsopgørelse. 

Læs mere om din nye ejendomsvurderings betydning for dine boligskatter

Når du får din nye vurdering, kan vi se om dit foreløbige beregningsgrundlag har været for højt eller for lavt.

Hvis du har betalt ejendomsværdiskat af et for højt foreløbigt beregningsgrundlag, får du det overskydende beløb tilbage i forbindelse med din årsopgørelse. Har du betalt for lidt, skal du betale restbeløbet. 

Du hører fra kommunen, hvis du har betalt enten for lidt eller for meget i grundskyld på baggrund af det foreløbige beregningsgrundlag.

Du kan se det foreløbige beregningsgrundlag på din forskudsopgørelse. 

Se din forskudsopgørelse i TastSelv

Vurderingsstyrelsen omvurderer din ejendom, hvis der er sket større ændringer på den.

Læs mere om omvurdering af din ejendom og dine muligheder for at klage (vurdst.dk - Vurderingsstyrelsens hjemmeside)