Når du modtager din nye ejendomsvurdering, vil det beløb, du skal betale boligskatter af, være sat 20 % lavere. Hvis din ejendom fx vurderes til 2 mio kr. trækkes der 20 % fra, så din ejendomsværdiskat beregnes ud fra en værdi på 1,6 mio kr.  

Du kan se, hvilken værdi du beskattes af ud fra på din årsopgørelse.

Se din ejendomsværdiskat på din årsopgørelse

Usikkerheden ved ejendomsvurderingen kommer dig til gode

Du betaler boligskatter af en lavere vurdering, fordi der altid vil være en usikkerhed ved vurdering af en ejendom.  

Man vil sjældent ramme, præcist hvad ejendommen faktisk sælges for. Denne usikkerhed skal komme dig som boligejer til gode. Derfor er der vedtaget et såkaldt forsigtighedsprincip i forbindelse med de nye vurderinger, hvor det beløb, du som boligejer skal betale skat af, sættes 20 % lavere end vurderingen.