Når du er offentligt ansat og pendler over Øresund eller den dansk-tyske grænse, skal du være opmærksom på, om du har haft flere hjemmearbejdsdage end normalt. Hjemmearbejdsdage kan nemlig have indflydelse på, om du kun beskattes i arbejdslandet eller om beskatningen fordeles mellem bopæls- og arbejdsland.

Det første, du skal gøre, er at få overblik over, hvor mange dage, du har arbejdet hjemme, og hvor mange dage du har været fysisk til stede på din arbejdsplads i dit arbejdsland i løbet af 2022.

Hvis du ikke har haft hjemmearbejdsdage, er vejledningen her på siden ikke relevant for dig. Du skal i så fald gøre, som du plejer i forhold til din årsopgørelse og dit oplysningsskema.

Du skal give os besked om fordelingen af din løn i forhold til de dage, hvor du fysisk har været på arbejdspladsen, og for de dage, du arbejdede hjemme i Danmark. Vær opmærksom på, at du skal køre det samme forløb i TastSelv igennem først for det ene beløb og derefter for det andet beløb, se herunder.

Sådan gør du

 1. Log på TastSelv og vælg Ret årsopgørelsen/oplysningsskemaet.

Først skal du indberette den løn, du har tjent på arbejdsdage i dit arbejdsland.

 1. Åbn modulet Udenlandsk lønindkomst
 2. Vælg Mit arbejde er udført for en offentlig, udenlandsk arbejdsgiver
 3. Vælg Land: Sverige/Tyskland
 4. Herefter vil du bl.a. få spørgsmålet Får du løn fra din offentlige arbejdsgiver i Sverige/Tyskland for arbejde udført i Danmark. Da du er ved at oplyse lønforhold for arbejdsdage i dit arbejdsland, skal du svare Nej.
 5. Svar på de øvrige spørgsmål, bl.a. skal du indtaste din lønindkomst for arbejdsdage i dit arbejdsland.
 6. Vælg Gem

Nu skal du oplyse lønnen for dine hjemmearbejdsdage i Danmark. 

 1. Vælg Tilføj lønindkomst
 2. Vælg Mit arbejde er udført for offentlig, udenlandsk arbejdsgiver
 3. Vælg Land: Sverige/Tyskland
 4. Herefter vil du bl.a. få spørgsmålet Får du løn fra din offentlige arbejdsgiver i Sverige/Tyskland for arbejde udført i Danmark. Da du er ved at oplyse lønforhold for arbejdsdage i Danmark, skal du svare Ja.
 5. Svar på de øvrige spørgsmål, bl.a. skal du indtaste din lønindkomst for hjemmearbejdsdage i Danmark.
 6. Vælg Gem

Til slut skal du godkende rettelserne til din årsopgørelse.

 1. Når du har oprettet begge lønindkomster, vælger du Overfør beløb
 2. Godkend rettelserne til din årsopgørelse

Hvis du bor i Danmark og normalt arbejder i Sverige, får du formentlig en restskat i Danmark, hvis du har haft mange hjemmearbejdsdage i 2022. Da du sandsynligvis har betalt skat af hele din løn i Sverige, kan du søge om at få overført for meget betalt skat i Sverige til Skattestyrelsen i Danmark.

Det gør du ved at skrive til os. 

Sådan gør du

Skriv til os via TastSelv

1)    Log på TastSelv og vælg  Kontakt > Skriv til os > Indsend/indberet til os (fx blanket/bilag) > Andre blanketter/bilag. 
2)    Skriv ’Nordisk Træk’ som det første i beskedfeltet.
3)    Skriv, at du anmoder om at få overskydende skat overført
4)    Skriv eller vedhæft dine oplysninger om fordelingen af løn og arbejdsdage.
5)    Tryk send

Du kan også skrive til vores postadresse:

Skattestyrelsen
Nykøbingvej 76
Bygning 45
4990 Sakskøbing

Hvis du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til os på det nummer, der står her på siden.

Har du haft hjemmearbejdsdage, skal du kontakte skattemyndighederne i dit bopælsland, for at få svar på, hvordan de skal beskattes i bopælslandet.

Som udgangspunkt vil din danske, offentlige arbejdsgiver have indberettet din fulde løn til din årsopgørelse. Du skal derfor give os besked om, hvor mange hjemmearbejdsdage og dage på arbejdspladsen du har haft, så din løn fordeles korrekt til beskatning mellem landene efter de regler, der gælder i dobbeltbeskatningsoverenskomsten.

Sådan gør du

 1. Log på TastSelv
 2. Vælg Ret årsopgørelsen/oplysningsskemaet
 3. Ud for rubrik 11, klik på Se hvor beløbet kommer fra
 4. Klik på Send mail
 5. Skriv ’Offentlig arbejdsgiver, fordeling’ som det første i din besked, og skriv dine oplysninger om fordelingen herefter. Det vil sige information om, hvordan din løn fordeler sig forholdsmæssigt på hjemmearbejdsdage og dage på arbejdspladsen.
 6. Vælg Send.

Din ferie med løn beskattes i landet, hvor du har optjent ferien. Betalte du fx skat af din fulde indkomst i Danmark i den periode, hvor du optjente feriedagene (2020 og 2021), skal de beskattes i Danmark i indkomståret 2022. Det samme gælder, hvis du har valgt at få indefrosne feriepenge udbetalt.

Hvis du har dobbeltdomicil (fuldt skattepligtig til to lande samtidig). skal du ringe til os på 72 22 28 92 for at få vejledning.

Hvad vil det sige at have dobbeltdomicil?

Du har dobbeltdomicil, hvis du fx er ansat i en virksomhed i Danmark og flytter til Tyskland og fortsætter med at arbejde for samme virksomhed. Det vil sige, at du er fuldt skattepligtig til både Tyskland og Danmark, selvom du ikke længere har en bolig i Danmark.