Blanketnr.
04.021
Formål med blanketten

Frist indkomståret 2022

Blanket 04.021 vil i 2023 blive anset som rettidigt indsendt, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • Selskabets indkomstår er sammenfaldende med hovedaktionærens (kalenderåret)
  • Hovedaktionærens blanket 04.021 overholder selskabets frist for indsendelse af oplysningsskemaet

Blanketten anvendes til oplysningspligten om kontrollerede transaktioner for personer omfattet af skattekontrollovens kapitel 4 om transfer pricing.

Du skal udfylde dette bilag til oplysningsskemaet for at oplyse om kontrollerede transaktioner, hvis du tilhører kredsen af skattepligtige, der er omfattet af skattekontrollovens § 37, stk. 1, nr. 6 om kontrollerede transaktioner. Du tilhører kredsen, hvis du svarer ja til spørgsmål 1.

Du kan finde mere vejledning i Den juridiske vejledning, afsnit C.D.11.12.2 Hvilke transaktioner er oplysningspligtige.

Digital løsning

Link til online løsning

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen