Dato for udgivelse
26 Mar 2021 17:05
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 Mar 2021 17:05
SKM-nummer
SKM2021.222.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Sagsnummer
BS-37293/2020-VLR
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Emneord
Rustvogn, rustvognskørsel, registreringsafgift, fritagelse, anhængertræk, bagsæder
Resumé

En Mercedes blev af et bedemandsselskab indført som brugt til Danmark og indregistreret som afgiftsfri rustvogn. Ved en ransagning på selskabets adresse konstaterede politiet, at køretøjet var indrettet som en almindelig personbil med bagsæder med nakkestøtter, sikkerhedsseler og armlæn. Selskabets direktør forklarede under ransagningen til politiet, at han havde været i Tyskland for at fremvise bilen til mulige købere, og at han i den forbindelse havde bagsæderne monteret i bilen af sikkerhedsmæssige grunde. Bilen var tillige monteret med anhængertræk.

Landsretten bemærkede, at det var ubestridt, at der ved ransagningen var monteret bagsæder i den pågældende bil, og at det fremgik af de fotos, der blev optaget i forbindelse med ransagningen, at der tillige var monteret sikkerhedsseler, nakkestøtter og armlæn på bagsædet. Under hensyntagen hertil og efter de øvrige oplysninger fra ransagningen, og da der var monteret anhængertræk på bilen, kunne bilen - uanset direktørens forklaring for byretten og landsretten - ikke anses for specielt indrettet og udelukkende anvendt til rustvognskørsel, jf. registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 4. (Stadfæstelse af SKM2020.405.BR).

Reference(r)

Registreringsafgiftslovens § 2

Henvisning

Den Juridiske Vejledning, afsnit I.A.1.3.2

Redaktionelle noter

Tidligere instans: Byrettens dom - SKM2020.405.BR

Tidligere instans: Landsskatteretten- SKM2019.219.LSR

Parter

H1  
(v/advokat Troels Troldtoft Henriksen)

Mod

Skatteministeriet
(v/Kammeradvokaten v/advokat David Auken)

Retten i Aalborg har den 14. september 2020 afsagt dom i 1. instans (sag BS- 26174/2019-ALB).

Landsdommerne Lisbeth Kjærgaard, Annette Dellgren og Christina Melstrup Toft (kst.) har deltaget i ankesagens afgørelse.

Påstande

Appellanten, H1, har gentaget sin påstand for byretten.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået dommen stadfæstet.

Supplerende sagsfremstilling

Der er for landsretten fremlagt en faktura af 30. september 2020 fra H1 til Y3-Kommune, Kirkegårdskontoret, hvoraf det fremgår, at der den 14. september 2020 er transporteret 10 kister og 8 kister den 16. september 2020 til Y4-by.

Der er endvidere fremlagt fotos af H1´s Mercedes med plads til 4 kister.

Der er endelige fremlagt en udskrift fra Facebook fra G2.

Forklaring
Direktør NP har afgivet supplerende forklaring.

Direktør NP har forklaret, at bagsæderne til den pågældende bil ikke som anført i byrettens dom lå på Y1-adresse, men på Y5-adresse i Y2-by, der ligger 2-3 km fra Y1-adresse, og hvor de har et kistelager. På lageret er der plads til 75-80 kister, som står på højkant, og bagsæderne til bilen lå bag kisterne, så de var ikke nemme at komme til. Bagsæderne ville have ligget i vejen, hvis de lå på Y1-adresse. De har en dobbeltgarage på Y1-adresse, hvor bilerne er parkeret.

Han og hans hustru havde bilerne nok til privat brug. De har hverken børn eller børnebørn, og de har derfor ikke brug for bagsæder, idet hans hustru altid sidder foran, når de kører sammen.

Han monterede bagsæderne i bilen nogle dage før den 16. februar 2012, fordi han ville sælge bilen, da han ville købe en ny stationcar, som han skulle bruge som rustvogn. Der er en leveringstid på 8-10 måneder, så hvis han skulle have den leveret inden nytår, skulle den bestilles i februar måned. Han ville tage fotos af bilen med bagsæderne i, for han ville kunne opnå en højere pris, hvis der var bagsæder i den. Bilen stod på privat grund, og han har ikke været ude at køre i den på offentligt område. Han anså det som uproblematisk at montere bagsæder i bilen, når den stod på privat grund. Han har på intet andet tidspunkt end i februar måned 2012 haft bagsæderne monteret i bilen.

Foreholdt, at det er anført i anmeldelsesrapporten af 16. februar 2012, side 3, ekstrakten side 88, at vidnet skulle have forklaret, at bagsædet havde været monteret i "ca. 8 dage" har han forklaret, at han ikke nærmere kan huske, hvornår han havde monteret sæderne. Han sagde blot til politiassistenten, at de havde været monteret i nogle dage. Måske var de kun monteret i 2-3 dage. De 8 dage er i hvert fald maksimum. Han monterede dem kun én gang og tog dem ud efter nogle dage.

Foreholdt, at det fremgår af samme anmeldelsesrapport, at han skulle have forklaret, at han havde været i Tyskland og besøge forhandlere med henblik på at indgå en aftale, og at bagsæderne da havde været monteret i bilen, har han forklaret, at han ikke har forklaret som anført.

Der har ikke været nogen ransagning på virksomhedens adresse den 12. oktober 2012.

Fakturaen af 30. september 2020 vedrører kørsel af kister fra Y3-by til Y4-by, fordi den ene ovn i krematoriet i Y3-by skulle renoveres. Efter et dødsfald skal afdøde begraves eller bisættes senest 14 dage efter. Når de kun kunne bruge én af ovnene i Y3-by, kunne de ikke overholde denne frist. Han har købt en ny bil, som kan rumme 4 kister ad gangen. Det var meningen, at han skulle have kørt med en rustvognstrailer med den bil, der er omfattet af denne sag. Det ville også have været mere miljøvenligt. Trailere til rustvogne har været produceret siden 1950’erne og bruges i Tyskland.

Af afgiftsfrie køretøjer er det kun rustvogne, som myndighederne har bestemt, ikke må have anhængertræk.

De foto, der fremgår af ekstrakten side 183 ff., er taget i foråret 2012.

Anbringender
Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten.

Landsrettens begrundelse og resultat
Det er ubestridt, at der den 16. februar 2012 var monteret bagsæder i den pågældende bil. Det fremgår af de fotos, der blev optaget i forbindelse med ransagningen, at der tillige var monteret sikkerhedsseler, nakkestøtter og armlæn på bagsædet. Herefter og efter de øvrige oplysninger fra ransagningen, og da der er monteret anhængertræk på bilen, kan bilen - uanset NPs forklaring - ikke anses for specielt indrettet og udelukkende anvendt til rustvognskørsel, jf. registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 4.

Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.

Efter sagens udfald skal H1 i sagsomkostninger for landsretten betale 35.000 kr. til Skatteministeriet til udgifter til advokatbistand inkl. moms. Ud over sagens værdi er der ved fastsættelsen af beløbet taget hensyn til sagens omfang og forløb.

T H I  K E N D E S  F O R  R E T: 

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal H1 inden 14 dage betale 35.000 kr. til Skatteministeriet. Beløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.