Du kan få kompensation, hvis du har betalt skat af en for høj vurdering i årene 2011 til 2020.

I takt med at Vurderingsstyrelsen sender de nye ejendomsvurderinger ud, vil du som boligejer modtage en afgørelse om kompensation efter vores tilbagebetalingsordning. Hvis du som boligejer har betalt boligskatter af for høje vurderinger, udbetaler vi en kompensation til din NemKonto.

 • Du får en deklarationsmeddelelse

  Vurderingsstyrelsen sender dig en deklarionsmeddelelse, hvor du kan se de data, din ejendomsvurdering bygger på. Du har mulighed for at gøre indsigelser.

 • Du får din nye ejendomsvurdering

  Du modtager din nye ejendomsvurdering for 2020 fra Vurderingsstyrelsen. De udsendes i etaper fra september 2021. Du har mulighed for at klage over vurderingen.

 • Du får en afgørelse om kompensation og et brev om dine klagemuligheder

  Vi sender dig en afgørelse om kompensation. Vurderingsstyrelsen sender dig samtidigt et brev om, at din klagemulighed er åbnet. Hvis du kan klage over en historisk vurdering af din ejendom, får du også brevet "Sådan kan du se de historiske vurderinger".

 • Du får udbetalt evt. kompensation

  Hvis du er berettiget til kompensation, udbetaler vi beløbet til din NemKonto.

Efter de nye vurderinger er sendt ud, får du som boligejer af en ejerbolig en afgørelse fra os. Her kan du se, om du er berettiget til kompensation.

Hvis du har betalt boligskatter (grundskyld og ejendomsværdiskat) af for høje vurderinger, udbetaler vi din kompensation til din NemKonto. Vær dog opmærksom på, at vi kun udbetaler beløb over 200 kr. pr. ejendom, du har ejet i årene 2011 til 2020.

Læs mere om boligskatter (grundskyld og ejendomsværdiskat)

Du vil få udbetalt kompensation, hvis vi ud fra de nye ejendomsvurderinger beregner, at du samlet pr. ejendom har betalt 200 kr. eller mere for meget i boligskatter (ejendomsværdiskat og grundskyld) i årene 2011 til 2020. Vi udbetaler ikke beløb under 200 kr.

Læs mere om, hvordan vi beregner din kompensation

Hvis du har betalt boligskatter af en for høj vurdering, får du et tillæg på 6,2 % pr. år fra opkrævningsåret.

Det vil sige, at du får både en kompensation og et tillæg for hvert år, du har betalt skat af en for høj vurdering. Tillægget er lagt til din kompensation.

Læs mere om, hvordan vi beregner din kompensation

Du kan få kompensation, hvis du har betalt boligskatter af for høje vurderinger i årene 2011 til 2020. Tilbagebetalingsordningen omfatter de ejere, som hæftede for boligskatterne i de pågældende år. Det betyder, at nuværende såvel som tidligere ejere i årene 2011 til 2020 vil blive tilbudt kompensation, hvis de er berettigede til det. 

Du kan modtage flere afgørelser om kompensation, hvis du har ejet mere end én ejendom i perioden. Hvis boligen har haft flere samtidige ejere, vil alle ejere modtage en personlig kompensationsafgørelse udregnet på baggrund af deres ejerandel.  

Eksempel: 3 forskellige ejere fra 2011-2020

I eksemplet nedenfor ejes en ejendom af 3 forskellige ejere i årene 2011-2020, og de modtager derfor hver deres afgørelse om kompensation.

Hvis du fx har ejet en ejendom fra 2011 til 2013, får du kompensation for 2011, 2012 og 2013, mens den eller de næste ejere får kompensation for de år, hvor de har ejet ejendommen.

Du behøver ikke gøre noget, når du får din afgørelse om kompensation. Vi overfører automatisk en eventuel kompensation til din NemKonto.

Du kan ikke klage over afgørelsen om din kompensation eller beløbets størrelse. Men du kan klage over vurderinger for de år, hvor du opfylder et af eller begge disse kriterier:

 • Du som ejer af ejendommen har været modtager af vurderingen.
 • Du skal betale eller har betalt ejendomsværdiskat eller grundskyld (ejendomsskat) på baggrund af vurderingen.

Det kan altså både være dig selv og andre, der kan klage. Hvis en ejer vælger at klage over vurderingen af ejendommen for året 2020, vil udbetaling af kompensation til alle ejere i perioden blive sat på hold, indtil klagen er behandlet.

Læs mere om, hvad du kan gøre, hvis du er uenig i en vurdering (vurderingsportalen.dk)

Du og eventuelt tidligere eller senere ejere af ejendommen har 90 dage til at klage over vurderingen. De 90 dage løber fra datoen på det brev, du får om, at klagemuligheden er åbnet. Hvis ingen af ejerne klager, udbetaler vi kompensationen til din NemKonto, senest 60 dage efter klagefristens udløb.

Læs mere om klagefrister (vurderingsportalen.dk)

For at vi kan udbetale kompensationen, skal du have en NemKonto. Hvis du ikke allerede har en NemKonto, kan du oprette en ved at kontakte dit pengeinstitut eller gå ind på NemKonto.dk.

Hvis du har gæld til det offentlige, kan det blive modregnet i kompensationen. Hvis du er i tvivl, om du har gæld til det offentlige, kan du kontakte Gældsstyrelsen på telefon 70 15 73 04.