Vi beregner din kompensation ved at se på forskellen mellem det, du allerede har betalt i boligskatter, og det, du skulle have betalt, hvis beskatningen var sket med udgangspunkt i den nye ejendomsvurdering.

Tilbagebetalingsordningen sikrer dig kompensation, hvis du har betalt boligskatter af for høje vurderinger fra 2011 til 2020. Din eventuelle kompensation er beregnet som forskellen mellem det, du allerede har betalt i boligskatter, og det, du skulle have betalt, hvis beskatningen var sket med udgangspunkt i den nye ejendomsvurdering pr. 1. januar 2020.  

Til brug for genberegningen af dine boligskatter er din nye vurdering tilbageregnet til år, hvor du har hæftet for boligskatterne. Tilbageregningen er baseret på tal fra Danmarks Statistik.  

Vi beregner altså din kompensation ud fra den grundværdi og den ejendomsværdi, som fremgår af din nye 2020-vurdering. Vi udbetaler kompensationen til din NemKonto.  

Du får et skattefrit tillæg på 6,2 % af kompensationsbeløbet pr. påbegyndt år.

Der er altid en usikkerhed forbundet med at vurdere en ejendom. Derfor har vi trukket 20 % fra din vurdering, inden der er sket tilbageregning til de år, der er relevante for dig. Det betyder, at usikkerheden ved den nye vurdering kommer dig til gode. Det gør den også i forbindelse med genberegning af boligskatterne i forhold til at se, om du skal have kompensation.