Blanketnr.
14.031 og 14.031B
Formål med blanketten

Indberetningsblanketten skal udfyldes, når uledsagede likvide midler af en værdi på 10.000 euro eller derover (eller en tilsvarende værdi i andre valutaer) føres ind i eller ud af EU, og de kompetente myndigheder i den medlemsstat, gennem hvilken de likvide midler føres ind i eller ud af EU, kræver, at afsenderen eller modtageren eller en repræsentant herfor, alt efter hvad der er tilfældet, foretager en indberetningsangivelse inden for en frist på 30 dage

PDF-udgave

Hent blanket 14.031

Hent tillægsark 14.031B 

Bemærk
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.

Til brugere af Apple-produkter:

Vi oplever ofte at modtage blanketter med blanke felter fra en bruger, der har brugt Safari-browseren eller billedfremviseren på Mac til at udfylde blanketten med. De blanke felter skyldes en teknisk fejl i pdf-formatet. Derfor opfordrer vi brugere af Mac til at bruge en anden browser eller andet software til at udfylde blanketterne og sende til os.
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen