►Indhold

Afsnittet indeholder:

    • Pantefogedordningen, begreb og kompetence (G.A.1.4.1)
    • Pantefogedernes inddrivelsesinstrumenter (G.A.1.4.2)