Sammen med andre myndigheder tjekker vi, om både borgere og virksomheder er registreret korrekt i systemerne. 

Der sker en løbende kontrol med, at alle skattepligtige - både virksomheder, selskaber og borgere - er registreret med opdaterede data. På den måde kan vi opkræve de rette skatter, afgifter og moms.

Vores risikovurderinger og kontrollen med registrering kan fx også være med til at forebygge fejl eller snyd. 

Virksomheder bliver afmeldt fra systemerne, hvis deres skattepligt ophører.