I denne fase udvælger vores specialiserede kontrolmedarbejdere, hvilke personer og virksomheder der skal gennem en efterprøvelse af deres samlede skatte-, moms- og afgiftsforhold. 

Som virksomhed eller borger kan man blive bedt om at besvare spørgsmål eller fremsende dokumentation. I nogle tilfælde er der behov for fysiske besøg hos virksomhederne.
 
På de områder, hvor vi har mange systematiske data og meget viden, kan vi være meget præcise i vores udvælgelse og i valg af kontrolmetoder. På andre områder går vi bredere til værks i kontrolarbejdet. 

Stikprøvekontroller er også en del af vores arbejde. Herved identificerer vi nye fokusområder for kontrol og vejledning. 

Vores fokus er der, hvor det giver størst effekt i forhold til korrekt skattebetaling.