1. juli 2021 idriftsættes første del af det nye importsystem (Toldportalen), som understøtter e-handel. Her indføres blandt andet en ny toldangivelse med et reduceret datasæt, det såkaldte H7.

Toldangivelse med reduceret datasæt kan anvendes til privat og erhvervsmæssig import af varer fra lande uden for EU, som har en værdi under 1.150 kr. Angivelsen kan dog ikke anvendes for visse punktafgiftspligtige varer eller varer omfattet af forbud og restriktioner mv.

Toldangivelse med reduceret datasæt kan også bruges til gaver fra privatperson til privatperson.

Det eksisterende importsystem kører uændret videre indtil slutningen af 2022, hvor det nye importsystem tages fuldt i brug. Det reducerede datasæt, H7, kan kun anvendes i det nye importsystem.

Med e-handelspakken indføres der moms på alle varer uanset værdi. Hvor der tidligere har været EU-regler, der har fritaget for at betale moms på varer med en værdi fra 0-80 kr. fra lande uden for EU, er der fra 1. juli 2021 indført moms på samtlige varer.

Når der 1. juli 2021 indføres moms på alle varer uanset værdi, forventes der langt flere toldangivelser. Af samme grund tilbydes virksomheder muligheden for at angive med et reduceret datasæt, H7. Denne mulighed gøres tilgængelig i det nye importsystem 1. juli 2021.

Toldstyrelsen arbejder i øjeblikket på en proces for adgang til det nye importsystem.

Har du allerede en adgang til det nye importsystem, kan du logge dig på systemet.

Tilgå onlineløsningen.

Find en klikvejledning til det nye importsystem.

Find en brugermanual til det nye importsystem.

Med en system-til-system-løsning kan din virksomheds systemer og Toldstyrelsens systemer sættes op til at udveksle filer. Hvis din virksomhed er interesseret i system-til-system-løsningen, kan du orientere dig i onboardingguiden via linket. Her vil der ligge tilslutningsguide, test cases, XML-eksempler osv.