Er du som selvanmelder registreret ejer af et nyt køretøj på fuld eller forholdsmæssig registreringsafgift, der anvendes til leasing, demokørsel, lånebil eller lignende, bliver dette typisk afgiftsberigtiget på grundlag af jeres indkøbspris. Disse køretøjer er også omfattet af særlige regler for genberegning.

For køretøjer, der er omfattet af reglerne om genberegning, skal der genberegnes, hvis den tilbagediskonterede afgiftspligtige værdi overstiger den oprindelige afgiftspligtige værdi. Dette kaldes kontrolberegningen. 

Genberegning skal foregå senest 3 måneder efter tidspunktet for første registrering, ved salg eller anden overdragelse af køretøjet fra den første registrerede ejer til en tredjepart.

Køretøjer, som er omfattet af genberegningsreglerne, skal i Motorregistret have "Klausul 410 - udlejningskøretøjer m.v.".

Du indsætter klausul 410 på køretøjet i forbindelse med den første registrering, ved at du tilkendegiver, at køretøjet er udtaget til egen brug og skal genberegnes. Klausul 410 bliver i Motorregistret erstattet med "Klausul 411 - Udlejningskøretøjer m.v. - genberegnet", når køretøjer er blevet genberegnet eller kontrolberegnet.

Ved en genberegning skal du anvende køretøjets handelspris på genberegningstidspunktet. Handelsprisen skal som udgangspunkt findes ligesom ved en normal værdifastsættelse, men det er ikke nødvendigt at finde nyprisen - denne beregner Motorregisteret ud fra den indtastede handelspris. 

Eksempel på kontrolberegningen i Motorregistret 

Kontrolberegning af et køretøj, hvor genberegningen sker efter 3 måneder.

Oprindelig afgiftspligtig værdi  350.000 kr.
Afgiftspligtig værdi på genberegningstidspunktet (beregnet pba. den indtastede handelspris)   375.000 kr.
Tilbagediskonteret afgiftspligtig værdi (375.000/0,93)  403.266 kr.


Læs mere om reglerne for værdifastsættelse af brugte køretøjer her: Link til værdifastsættelse af brugte køretøjer

Handelsprisen skal indtastes under fanen "Genberegn registreringsafgift udlejningskøretøj". Herefter vil Motorregistret automatisk foretage kontrolberegningen og erstatte klausul 410 med klausul 411. 

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.