Se version 2 af Årsbrev om indberetning af renter, værdipapirer mv. Årsultimo 2021, herunder indkomståret 2022 (løbende indberetning) mv. HER.

Årsbrevet er en oversigt over de ændringer og præciseringer, der skal implementeres i indberetningerne til Skattestyrelsen på eKapital området ved indberetningen årsultimo 2021 og den løbende indberetning i 2022.

Der er ingen ændringer i individstrukturerne til systemerne AKSA, BHOL, UDBY, FINK, IFPA, OBLG og EIS  i forhold til indkomståret 2020.

Årsbrev 2021 er opdelt således:

Afsnit

Overskrift

Afsnit 1:

Indledning og generel information 

Afsnit 2:

Tværgående emner

Afsnit 3:

Indberetning af renter, indestående og gæld

Afsnit 4:

Indberetning vedrørende værdipapirer

Afsnit 5:

Indberetning om pensionsbidrag mv.

Afsnit 6:

Ændringer og præciseringer vedrørende indberetning til EIS

Afsnit 7:

Bilag til Årsbrev 2021

Skattestyrelsen udgiver under Årsbrevet en række hjælpelister til brug for indberetningerne mv.
Hjælpelisterne kan opdeles i følgende grupper:

  1. Årets individstrukturer (Værdipapirsystemer).
  2. Årets klassifikationer af værdipapirer - pt. abonneres ikke på disse lister.
  3. Øvrige hjælpelister til brug for indberetningen  mv.