En tilladelse til at udbyde spil er kun gyldig, hvis tilladelsesindehaver anmelder sin virksomhed til registrering hos Erhvervsstyrelsen senest fire uger efter, at tilladelsen er udstedt.

Registreres tilladelsesindehaveren ikke, vil tilladelsen blive tilbagekaldt. Se SPILL § 44, stk. 1, nr. 8.

Se også

  • Afsnit E.A.9.1 om spilafgifter
  • Afsnit J.A.16 om tilbagekaldelser