Blanketnr.
21.091
Formål med blanketten

Motorstyrelsens har den 9. juli 2021 offentliggjort et styresignal om transportomkostninger og registreringsudgifter i forbindelse med værdifastsættelse af køretøjer. Det fremgår af styresignalet, at borgere og virksomheder kan få genoptaget en værdifastsættelse, hvis der ikke er reguleret korrekt for transportomkostninger og registreringsudgifter.

Hvis du ønsker genoptagelse af en værdifastsættelse, som Motorstyrelsen (tidligere SKAT, Motor) har foretaget, skal du indsende anmodningen via nedenstående link "Blanket-genoptagelse-Motorstyrelsen".

Digital løsning

Online blanket - klik her

Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen