Blanketnr.
21.092
Formål med blanketten

Motorstyrelsens har den 9. juli 2021 offentliggjort et styresignal om transportomkostninger og registreringsudgifter i forbindelse med værdifastsættelse af køretøjer. Det fremgår af styresignalet, at borgere og virksomheder kan få genoptaget en værdifastsættelse, hvis der ikke er reguleret korrekt for transportomkostninger og registreringsudgifter.

Hvis I ønsker genoptagelse af en værdifastsættelse, som I selv har foretaget som selvanmelder, skal I indsende anmodningen via nedenstående link "Blanket-genoptagelse-selvanmelder".

Digital løsning

Online blanket - klik her

Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen