Dato for udgivelse
12 Jul 2021 16:03
Gyldig til
31 Dec 2023 15:16
Til
virksomheder, der sælger varer, der er omfattet af CFC-afgiftsloven
Sagsnummer
21-0561224
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Skattestyrelsen (punktafgifter) - 72 22 28 10
Resumé

Den 1. juli 2021 stiger afgifterne for alle drivhusgasser og CFC-gasser, som følge af en ændring i cfc -afgiftsloven.

Bagatelgrænsen på 10.000 kr. ophæves for visse kemiske stoffer. 


Hvad betyder lovændringen for jer?

I skal angive afgiften på samme måde som I plejer, men afgiftssatsen vil være ændret i TastSelv Erhverv. De nye satser vil således automatisk fremgå af angivelsesbilledet på TastSelv Erhverv.

Hvorfor stiger afgifterne?

Afgiftssatserne stiger på baggrund af en vedtaget indeksering af klimaskadelige drivhusgasser og CFC-gasser. Afgiftssatserne følger nu den prisudvikling, der har været siden de blev indført.

Det betyder, at afgiften også vil stige igen den 1. januar 2024, så den følger prisudviklingen.

For drivhusgasserne har man fjernet afgiftsloftet på maks. 600 kr./kg stof. Det betyder, at afgiftssatsen nu kan overstige 600 kr./kg. 17 ud af de 40 gassers afgiftssats vil blive berørt heraf. De fleste af de berørte drivhusgasser lå på afgiftsloftet på 600 kr./kg inden lovændringen. De nye satser kan ses ved at følge linket nedenfor.

For afgiftspligtige gasser, som ikke har en individuel afgift fastsat i loven, vil der fortsat være en generel afgift. Denne stiger til 753 kr. pr. kg, så stigningen matcher den stigning, der har været i CO2-afgift siden 2011.

Særligt for bagatelgrænsen på 10.000 kr.

Bagatelgrænsen på 10.000 kr. ophæves for følgende kemiske stoffer:
•    Triklorfluormethan (CFC-11).
•    Diklordifluormethan (CFC-12).
•    Triklortrifluorethan (CFC-113).
•    Diklortetrafluorethan (CFC-114).
•    Klorpentafluorethan (CFC-115).
•    Hydrofluorkarboner (HFC'er)
•    Perfluorkarboner (PFC'er)

Hvis man handler med ovenstående kemiske stoffer, er man ikke længere undtaget registrering og afregning, selvom ens afgifter af disse varer svarer til mindre end 10.000 kr. årligt. 
Skal du registreres, skal du bruge blanket 24.041, som findes på virk.dk.
 

Lov og regler

De nye satser kan ses på Skatteministeriets hjemmeside.

Lovændringen kan findes her på retsinformation eller ved at søge på lovnummer 2225 af 29. december 2020 på retsinfo.dk.