Indhold

Dette afsnit handler om eftergivelsessagens afslutning, herunder behandles afgørelsen, klageadgang og restanceinddrivelsesmyndighedens mulighed for tilbagekaldelse.

Afsnittet indeholder: