Indhold

Afsnittet handler om juridiske personers ansøgning om eftergivelse.

Afsnittet indeholder:

  • Ansøgning om eftergivelse

Ansøgning om eftergivelse

Det er en forudsætning for at opnå eftergivelse, at skyldner henvender sig til restanceinddrivelsesmyndigheden herom. Til dette formål kan juridiske personer anvende denne blanket.

Ansøger skal i forbindelse med ansøgningen

  • udfylde alle relevante felter i blanketten,
  • dokumentere alle forhold, der gør, at der søges om eftergivelse, og
  • udfylde blanketten på tro og love.

I blanketten skal ansøger oplyse om:

  • Selskabets oplysninger såsom navn, CVR-nr., branche og adresse m.v.
  • De særlige forhold, der gør, at der søges om hel eller delvis eftergivelse af selskabets gæld til det offentlige.

Nærmere vejledning om udfyldelse fremgår af blanketten.

Bemærk

Eftergivelse af gæld til det offentlige kan kun meddeles juridiske personer, når sociale eller andre forhold i særlig grad taler derfor. Se gældsinddrivelseslovens § 13, stk. 6. Kravet "når forholdene i særlig grad taler derfor" viser, at adgangen til eftergivelse for juridiske personer er betydeligt mere begrænset end for fysiske personer. Se mere om eftergivelse efter gældsinddrivelseslovens § 13, stk. 6 i G.A.3.4.7.3.3 Sociale eller andre forhold der i særlig grad taler for eftergivelse.