Dato for udgivelse
13 Aug 2021 08:39
Til
Erhvervsdrivende, der anvender faste prøveskilte
Sagsnummer
21-0624900
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Motorstyrelsen – 72 22 15 15
Resumé

Motorstyrelsen orienterer i dette nyhedsbrev om, hvilke regler der gælder i forbindelse med faste prøveskilte, når tilladelsen til de faste prøveskilte udløber, eller hvis den lovpligtige forsikring ophører.

Hvis en tilladelse til faste prøveskilte er udløbet, og der hverken er søgt om fornyelse af tilladelsen eller sket afmelding af prøveskiltene, vil Motorstyrelsen træffe afgørelse om afmelding og inddragelse af prøveskiltene.

Det samme gælder, hvis der ikke er tegnet lovpligtig ansvarsforsikring for kørsel med prøveskiltene, og tilladelsens indehaver ikke inden en fastsat frist har bragt forsikringsforholdet i orden.


Regler for anvendelse af faste prøveskilte

Skatteforvaltningen kan udlevere nummerplader i form af prøveskilte til erhvervsdrivende, der vedvarende og i et ikke uvæsentligt omfang har brug for skiltene i deres erhverv til kørsel med en række specifikke formål.

Prøveskilte udleveres for en periode på 5 år.

Faste prøveskilte kan kun udleveres, hvis den erhvervsdrivende har tegnet en lovpligtig ansvarsforsikring for kørsel med prøveskiltene.

Skatteforvaltningen kan inddrage de faste prøveskilte, hvis den erhvervsdrivende ikke længere opfylder betingelserne for at få prøveskilte. I praksis inddrages prøveskiltene af politiet.  

Motorstyrelsen har konstateret et behov for at præcisere, hvilke regler der gælder, når tilladelsen til faste prøveskilte udløber, eller den lovpligtige ansvarsforsikring ophører. Det skyldes, at flere erhvervsdrivende har opfattelsen af, at de fortsat kan anvende deres faste prøveskilte, selvom de først søger om fornyelse, efter at deres tilladelse er udløbet. Der er ligeledes erhvervsdrivende, hvis lovpligtige ansvarsforsikring er ophørt, men som har den opfattelse, at de fortsat kan anvende prøveskiltene, selvom de ikke har bragt deres forsikringsforhold i orden inden for den fastsatte frist.

Fornyelse af tilladelse

Hvis man ønsker at forlænge en tilladelse til faste prøveskilte ud over 5 år, skal man ansøge om det senest en måned inden, tilladelsen udløber. Motorstyrelsen sender en påmindelse ca. 2 måneder før, tilladelsen udløber.

I påmindelsen orienterer vi også om, at hvis man ikke ønsker tilladelsen fornyet, skal man aflevere de faste prøveskilte til Skatteforvaltningen eller en autoriseret nummerpladeoperatør senest ved tilladelsens udløb. Samtidig skal man få afmeldt prøveskiltene.

Hvis en tilladelse til faste prøveskilte er udløbet, og den erhvervsdrivende ikke har søgt om fornyelse eller afmeldt og afleveret prøveskiltene, træffer Motorstyrelsen afgørelse om, at prøveskiltene afmeldes og inddrages.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at det ikke er muligt at forny en tilladelse til faste prøveskilte, som er udløbet. Det betyder, at en erhvervsdrivende, hvis tilladelse til faste prøveskilte er udløbet, og som fortsat ønsker at anvende faste prøveskilte, skal afmelde og aflevere de eksisterende prøveskilte og ansøge om faste prøveskilte på ny.

Forsikringsophør

Hvis Motorstyrelsen konstaterer, at der ikke er tegnet lovpligtig ansvarsforsikring for kørsel med prøveskiltene, sender vi et brev til den erhvervsdrivende. Der gives en frist på 8 dage til enten at bringe forsikringsforholdet i orden eller afmelde og aflevere de faste prøveskilte.

Overholdes fristen ikke, træffer Motorstyrelsen afgørelse om afmelding og inddragelse af prøveskiltene.

Når Motorstyrelsen har truffet afgørelse om afmelding og inddragelse af de faste prøveskilte, er det ikke længere tilladt at beholde og anvende prøveskiltene.

Ønsker den erhvervsdrivende herefter fortsat at anvende faste prøveskilte, skal der derfor indsendes en ny ansøgning til Motorstyrelsen.

Læs mere i reglerne

Reglerne om faste prøveskilte står i køretøjsregistreringsloven, § 7 a-§ 7 e.