Eksport af varer betyder, at en EU-vare føres helt ud af EU’s toldområde. Når varer eksporteres, giver det eksportøren mulighed for at sælge/afsende varerne uden moms, da de ikke forbruges her i Danmark. 

Når en virksomhed i Danmark sender en vare til en kunde i et andet EU-land, er der ikke tale om eksport ifølge toldreglerne, men derimod om levering inden for EU.

Inden du eksporterer varer til lande uden for EU (gælder også Grønland og Færøerne), skal din virksomhed registreres som eksportør hos Erhvervsstyrelsen. Registreringen er nødvendig for, at din virksomhed kan lave eller få lavet eksportangivelser.

Log på virk.dk og registrer din virksomhed.

Når du registrerer din virksomhed, får den automatisk tildelt et EORI-nummer, som er din virksomheds cvr-nummer med DK foran. I de tilfælde, hvor virksomheden ikke har et CVR-nummer, men kun et SE-nummer, bruges SE-nummeret som EORI-nummer. I de tilfælde, hvor virksomheden ikke har et CVR-nummer, men kun et SE-nummer, bruges SE-nummeret som EORI-nummer.

Hvad er et EORI-nummer?

EORI er en engelsk forkortelse for ''Economic Operators' Registration and Identification'' og dit EORI-nummer registreres i et fælles EU-register over virksomheder beskæftiget med import og/eller eksport fra/til lande uden for EU.

EORI-nummeret sikrer, at virksomheder kan identificeres entydigt og effektivt i hele EU.
Du skal dog angive CVR/SE-nummer i forbindelse med import, eksport og transit i danske toldsystemer.

Du kan validere EORI-numre på EU's hjemmeside.

Registrering af virksomheder fra ikke-EU-lande

Virksomheder i ikke-EU-lande skal registreres i det EU-land, hvor de første gang har toldaktiviteter. I Danmark skal virksomheden registreres hos Erhvervsstyrelsen via indberet.virk.dk.

Registrering af danske rederier, speditører med flere

Registrering af danske rederier, speditører med flere, der har toldaktiviteter, men som ikke skal registreres for import og/eller eksport, skal registreres for andre toldaktiviteter hos Erhvervsstyrelsen. Registrering skal også ske via indberet.virk.dk.

Registreringen for andre toldaktiviteter skal ske ved hjælp af blanket 40.002 for danske virksomheder og blanket 40.110/40.112 for udenlandske virksomheder. Da der ikke findes en særskilt afkrydsningsrubrik for andre toldaktiviteter på blanketten, skal danske virksomheder notere en ansøgning om registrering for "Andre toldaktiviteter" i rubrik 13, mens udenlandske virksomheder skal anvende rubrik 14. 

Særligt vedr. moms

Ved levering (eksport) til private i et andet EU-land er der særlige regler omkring momsberegningen. Formaliteterne for momsberegningen ved levering til et EU-land eller til eksport helt ud af EU er meget forskellige og det er vigtigt, at kende de pågældende regler og procedurer (læs Den juridiske vejledning), du som virksomhed skal overholde.

Du skal angive alle varer, du erhvervsmæssigt udfører af EU's toldområde, på en eksportangivelse. Det skal du gøre elektronisk ved at benytte systemet e-Export. Læs mere om adgang til systemet under "IT-systemer til eksport".

I løbet af 2023 bliver det nuværende system til eksport, e-Export, udskiftet med den nye løsning DMS Eksport. Læs mere om DMS Eksport.

Hvis du ikke selv vil lave angivelsen for din virksomhed, kan du få hjælp til at udfylde og indgive angivelsen af en toldrepræsentant, som fx kan være et speditørfirma eller en transportør.

Din virksomhed kan udføre varerne, når din angivelse er antaget og frigivet af Toldstyrelsen og efter frembydelse af varerne ved en toldekspedition. Hvis din virksomhed jævnligt udfører varer, kan du søge om at få tilladelse til at frembyde varerne fra din egen adresse. Varerne frembydes igen ved det toldekspeditionssted, hvor de forlader EU’s toldområde.

Når varerne er frigivet til eksport i e-Export, kan du aflevere varerne og en udskrift af udførselsangivelsen på posthuset, som sørger for den endelige eksport ud af EU's toldområde.

Din virksomhed kan sælge varerne uden moms, hvis du kan dokumentere, at de er sendt ud af EU.

Læs mere om reglerne for udførsel af varer fra EU's toldområde eller om reglerne for levering af varer til udførsel  i den juridiske vejledning.

Du skal være opmærksom på, at nogle varer er omfattet særlige særlige regler for eksportkontrol, der skal være opfyldt i forbindelse med eksporten, og som du skal angive i eksportangivelsen i e-Export.

Læs mere om, hvordan du angiver varer omfattet af disse varebestemmelser i e-Export:

EU har indgået en række handelsaftaler med lande, der ikke er medlemmer af EU. Aftalerne indeholder regler og krav til varerne, som skal være opfyldt, før de kan komme ind i aftalelandet til en lavere told end den tarifmæssige told (toldpræference).

Læs mere om handelsaftaler, præferenceoprindelse og toldnedsættelse.