Hvis din virksomhed udelukkende leverer varer til andre EU-lande skal du være opmærksom på, at der er forskel på at sælge til virksomheder og privatpersoner. De eneste dokumenter du skal bruge er salgsfaktura og transport oplysninger om, at varerne har forladt Danmark.

Salg til virksomheder

Sælger din virksomhed varer til en momsregistreret virksomhed i et andet EU-land og leverer varerne i et andet EU-medlemsland, kan du sælge varen uden moms. Udover de lovpligtige oplysninger, skal fakturaen indeholde cvr.nummer og købers momsregistreringsnummer.

Din virksomhed er betalingspligtig af momsen, hvis det viser sig, at den udenlandske virksomhed ikke er momsregistreret, eller hvis varerne ikke har forladt Danmark.

Du kan få den udenlandske kundes momsnummer bekræftet ved en forespørgsel i VIES-systemet under skat.dk/tastselverhverv.

Sælger en virksomhed varer og ydelser til virksomheder i andre EU-lande, skal den for hver måned indberette oplysninger om EU-salg til Skattestyrelsen på momsangivelsen. Det skal ske på skat.dk/tastselverhverv.

Er din virksomheds årlige handel med andre EU-lande på en vis størrelse, skal du også indberette dit salg til Danmarks Statistik. Her skal du oplyse hvilke varer/ydelser virksomheden har solgt inden for en måned. Systemet til indberetning hedder Intrastat.

Salg til private

Sælger din virksomhed varer til en privat kunde i EU, skal du som udgangspunkt opkræve dansk moms, ligegyldigt om varen udleveres i Danmark eller sendes til et andet EU-land.

Hvis det samlede salg til private kunder i et EU-land ved fjernsalg (fx salg på internettet) overstiger 35.000 Euro eller 100.000 Euro, alt efter hvilken beløbsgrænse det pågældende EU-land har valgt, skal din virksomhed i visse tilfælde momsregistreres i det pågældende EU-land, hvor til varen leveres og beregne den moms der er gældende i leveringslandet.