Læs mere om de tekniske forhold, der vedrører toldsystemerne.

e-Export

e-Export er Skattestyrelsens system til at angive varer til eksport. For at bruge det skal du have en tilladelse. Tilladelsen ansøger du om på blanket 49.027.

Selvom du bruger en toldrepræsentant (speditør/transportør) til at lave dine eksportangivelser, kan du med fordel have en forespørgselsadgang, så du har mulighed for at følge og udskrive dine eksportangivelser.

Find en guide til at installere og bruge e-Export.

Se filbeskrivelser.

I løbet af 2023 bliver det nuværende system til eksport, e-Export, udskiftet med den nye løsning DMS Eksport.

DMS Eksport

I løbet af 2023 bliver det nuværende system til eksport, e-Export, udskiftet med den nye løsning DMS Eksport. DMS Eksport er en del af den nye toldangivelsesløsning, som også indeholder EU-forsendelse og Import. Udskiftningen har betydning for virksomheder som eksporterer, men i forskellig grad.

Virksomheder kan begynde at bruge det nye system fra 29. juli 2023. Lukningen af eksisterende systemer til eksport og forsendelse udskydes indtil videre.

Onboardingforløbet til DMS Eksport er allerede begyndt, og det er muligt for virksomheder, der udvikler sin egen toldløsning og softwareleverandører af toldløsninger at tilmelde sig et udviklingsmiljø.

Læs mere og tilmeld din virksomhed udviklingsmiljøet.

Læs mere om DMS Eksport.

Toldtariffen (TARIC)

Toldtariffen henvender sig til alle, der arbejder med varehandel mellem EU og lande uden for EU. Systemet giver præcise og opdaterede data om EU's fælles toldtarif og nationale ordninger. Det er muligt at lave web-baserede forespørgsler, toldberegninger, generere udskrifter og formidle data.

Læs mere om TARIC (Toldtariffen).

Momsnumre i EU

På Europa-Kommissionens website kan du tjekke momsnumre i hele EU

Find også blanketter og dokumenter fra EU og andre myndigheder

Tekniske krav ved brug af toldsystemerne

Læs mere om de tekniske forhold, der vedrører toldsystemerne.

Filbeskrivelser

Nødprocedurer ved fejl i brug af toldsystemer

Find nødprocedurer, hvis systemerne ikke er tilgængelige.

Intrastat er en database hos Danmarks Statistik, der indsamler statistik på Danmarks varehandel med andre EU-lande.

Danmarks Statistik orienterer automatisk virksomheder om, hvornår indberetningspligten begynder, ligesom virksomhederne bliver orienteret, hvis der sker ændringer i indberetningspligten.

Læs mere om Intrastat på Danmarks Statistiks hjemmeside.

AEO (Autoriseret Økonomisk Operatør)

Her kan du søge oplysninger om de virksomheder som har status som Autoriserede Økonomisk Operatører (AEO) i EU og om AEO kompetente toldsteder.

Søg oplysninger om virksomheder med AEO-status

BTO (Bindende tariferingsoplysninger)

Bindende tariferingsoplysninger udstedes på anmodning af de erhvervsdrivende. De er gyldige i hele EU, uanset hvilken medlemsstat, de er udstedt i, men dog kun for den der har modtaget BTO'en. Du kan dog ved hjælp af databasens søgefunktion, få en indikation af hvad varekoden er, for et tilsvarende eller lignende produkt. Hermed mindskes risikoen for at man anvender en forkert varekode i forbindelse med import eller eksport af varer.

Søg i EBTI

EORI

Her er det muligt at verificere og identificere en økonomisk operatørs EORI-nr i EU. EORI-nummeret starter med det pågældende lands ISO kode (ex DK12345678)

Søg efter EORI-nummer


EXPORT

Her er det muligt at følge op på, om en exportangivelse er afsluttet. Der anvendes Movement Reference Number (MRN) til søgningen.

Søg i EXPORT

TARIC

Her kan du søge på TARIC-databasen og få oplysninger om toldordninger. Se for eksempel om der er en præferenceaftale som giver mulighed for toldnedsættelse eller toldfrihed. Du kan søge på varekode og oprindelsesland.

Læs mere om TARIC (Toldtariffen).

Toldbevillingssystemet

Toldbevillingssystemet er et fælleseuropæisk it-system til håndtering af 22 forskellige toldbevillinger. Virksomheder kan ansøge om toldbevillinger gennem systemet, og al kommunikation med toldmyndigheden om bevillingsprocessen sker gennem systemet. 
I Toldbevillingssystemet kan virksomheden dels få overblik over alle virksomhedens bevillinger (af de 22 typer) samt følge med i status på sagsbehandlingen af ansøgningerne.
For at få adgang til systemet, skal du bruge NemID/MitID eller TastSelv-kode. Læs mere om Toldbevillingssystemet.

Øvrige systemer på siden

Oversigten over EU-databaser indeholder også følgende opslagsværker indenfor bl.a. moms, skat og punktafgifter:

ECICS, QUOTA, SEED, SURVEILLANCE, SUSPENSIONS, VIES, Taxes in Europe

Se den samlede oversigt over blanketter, dokumenter og koder til brug ved import og eksport.

Se driftsmeddelelser og status på toldsystemer på toldsystemerne.

Hvis du har spørgsmål til toldsystemerne og EMCS, kan du ringe til den Toldstyrelsens Servicedesk. Læs mere og find åbningstider.

Nødprocedurer ved fejl i brug af toldsystemer

Find nødprocedurer, hvis systemerne ikke er tilgængelige.