Blanketnr.
06.036
Formål med blanketten

Ansøg eller genansøg om et udbyttefrikort 

I kan søge om et nyt udbyttefrikort, hvis  

  1. jeres forening eller fond m.v. er omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, eller  
  2. I er undtaget for skattepligt i henhold til selskabsskattelovens § 3, stk. 1, men ikke er et investeringsselskab (nr. 19 i samme regel, dog ikke nr. 9, 18 og 19).
    Læs mere i bekendtgørelsen (link til Retsinfo).

Vær opmærksom på nye regler fra indkomståret 2023 

Folketinget vedtog den 1. juni 2021 nye betingelser for at have et udbyttefrikort i L211A - lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love (EU-retlig tilpasning af foreningsbeskatningen m.v. ). På grund af de nye regler kan det forekomme, at nogle udbyttefrikort vil blive udstedt for en begrænset periode. 

Vi vil senere sende jer et brev, der vejleder om de nye regler. 

Digital løsning

Digital blanket

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen