Dato for udgivelse
01 Oct 2021 14:49
Til
Virksomheder og private, der bruger Motorregistret
Sagsnummer
19-9999999
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Motorstyrelsen – 72 22 15 15
Resumé

Med virkning fra 6. oktober 2021 frigives en ny release af Motorregistret.

Releaseprocessen foretages i perioden 5. oktober kl. 19:00 - 23:00, og når der er adgang til Motorregistret igen, vil det fremgå på Driftslog - Motorregistret.


Ny realease af Motorregistret 

Med virkning fra 6. oktober 2021 frigives en ny release af Motorregistret med nedenstående ændringer.

Udveksling af oplysninger til brug for opkrævning af vejafgift

Motorregistret bliver tilsluttet Eucaris, som er et system, der kan udveksle oplysninger om køretøjsregistrering mellem flere europæiske lande. Det skal bidrage til, at europæiske myndigheder kan finde den rette ejer eller bruger af et køretøj, så myndighederne kan opkræve vejafgift, der ikke er betalt.

Reglerne om dette står i direktiv fra Europa-Parlamentet og Rådet for den Europæiske Union (direktiv (EU) 2019/520 af 19. marts 2019 om interoperabilitet mellem elektroniske vejafgiftssystemer og fremme af udvekslingen på tværs af landegrænser af oplysninger om manglende betaling af vejafgifter i Unionen).

Motorstyrelsen er Danmarks nationale kontaktpunkt for den europæisk elektroniske vejafgiftstjeneste (EETS), og Motorstyrelsen kan derfor give adgang til systemet til de opkrævere af vejafgift, der er godkendt af Vejdirektoratet. Der udarbejdes en EETS-tilslutningsaftale mellem Motorstyrelsen og vejafgiftsopkræveren, og herefter kan vejafgiftsopkræveren via Motorregistret foretage elektroniske opslag på oplysninger om køretøjer registreret i Danmark og de øvrige medlemsstater.

Persondatabeskyttelse

Vi begrænser den offentlige adgang til visse oplysninger i Motorregistret. Vi viser fx ikke længere alle blokeringsårsager, periodiske afgifter, tilladelser og dispensationer på køretøjer, fordi det i visse tilfælde kan afsløre personlige og/eller skattemæssige forhold om køretøjets ejer eller bruger.

Oplysningerne fjernes både fra den offentlige webadgang til Motorregistret og fra de berørte B2B-services, som virksomheder har adgang til.

B2B-service for sekundære erhverv - specielt § 60-virksomheder

Visse private virksomheder har mulighed for at hente oplysninger i Motorregistret via api-kald til service USKøretøjRegistreringSekundærErhvervListeHent. Servicen anvendes bl.a. af p-selskaber og genbrugspladser.

Servicen udvides generelt med ekstra felter om køretøjet - fx karosseri og 1. registreringsdato. Hvis din virksomhed allerede anvender servicen, kan du finde de tekniske specifikationer via interessent-sitet (kræver login).

Hvis din virksomhed er registreret af Ankestyrelsen som et fælleskommunalt eller regionalt selskab ifølge Kommunestyrelseslovens § 60 og § 60a, kan I få adgang til udvidede ejer-og brugeroplysninger i denne service. Derved får din virksomhed oplyst både primære og sekundære ejere og deres cpr- eller cvr-numre pr. en aftalt overgangsdato. Vær opmærksom på, at det kræver, at din virksomhed har en tilslutningsaftale i forvejen.

Hvis din § 60-virksomhed ønsker adgang til udvidede ejer- eller brugeroplysninger, skal du skrive til Motorstyrelsen via vores kontaktformular på skat.dk, hvor du beder om adgang som § 60-virksomhed og en ønsket overgangsdato (log på TastSelv Erhverv og skriv til os som virksomhed - vælg emnet Terminaladgang). 

Vi anbefaler i øvrigt, at du eller din it-leverandør tester det nye svar-format i Motorregistrets systemtestmiljø før den aftalte overgangsdato.

Bemærk: Hvis du har adgang til udvidede oplysninger, skal du give Motorstyrelsen besked, hvis din status som fælleskommunalt eller regionalt selskab ophører.

NEDC2-målenorm

Køretøjer oprettet med målenorm NEDC2 har efter forrige release ikke kunnet beholde målenormen og det målte forbrug ved fx registreringssyn. Dette bliver nu rettet, så de igen bliver registreret med NEDC2.

Køretøjer, der har fået ændret målenorm, fx ved syn, bliver efterfølgende datarettet og eventuelt genberegnet, hvis ændringen af målenormen har medført en forkert opkrævning af grøn ejerafgift.

Der omberegnes eventuelt også registreringsafgift for køretøjer, hvor Motorstyrelsen har beregnet ny registreringsafgift, fx i forbindelse med leasing, eksport og overgang fra forholdsmæssig til fuld afgift.

Ny valgmulighed i Beregn registreringsafgift

I DMR-flowet “Beregn registreringsafgift" kan man nu vælge mellem 30% og 50% i køretøjsoplysninger ved anmeldelsesdato før 18. december 2020.

Genberegning af udlejningskøretøjer - fungerer kun med ét flow ad gangen  

Vi oplever en periodisk, teknisk fejl i forbindelse med genberegning af udlejningskøretøjer. Hvis du - fx som leasing-giver - anvender flowet “Registreringsafgift - Genberegn registreringsafgift udlejningskøretøj" er det vigtigt, at du kun har én fane åben med genberegningsflowet. Hvis du har andre DMR-flows åbne i andre browser-faner på samme tid, kan der opstå fejl. Vi arbejder naturligvis på at rette denne fejl snarest muligt.

Releaseperiode

Releaseprocessen foretages i perioden 5. oktober kl. 19:00 - 23:00, og når der er adgang til Motorregistret igen, vil det fremgå på Driftslog - Motorregistret.


Venlig hilsen
Motorstyrelsen