Før du kan gøre brug af Toldstyrelsens toldsystemer, skal du tilmelde dig systemerne. Du tilmelder dig via ansøgningsblanketten 49.027. 

Tilmeld dig toldsystemerne via ansøgningsblanketten

Du har mulighed for at installere toldsystemerne på to forskellige måder. Den første ene mulighed er simpel, og kræver blot at du downloader en installationsfil.

Den anden mulighed er en alternativ installation på et netværksmiljø, som f.eks. Citrix.

Tryk på det link, ud fra hvilket toldsystem og miljø, du vil installere på din computer.

Vær opmærksom på, at det er det korrekte miljø, du vælger, når du downloader installationsfilen. TFE (Test For Erhvervslivet) er virksomhedernes mulighed for at teste toldsystemerne, før de kommer i produktionsmiljøet. Skal du arbejde med rigtige angivelser, skal du vælge Produktion. Skal du kun teste toldsystemerne, er det altid TFE, du skal vælge.

Oversigt over toldsystemer, miljø og link
Toldsystem Miljø Link

Import

Produktion

import-installer.exe

Import

TFE (Test for erhvervslivet)

import-installer.exe (TFE)
e-Export Produktion

export-installer.exe

e-Export TFE (Test for erhvervslivet) export-installer.exe (TFE)

Når du har downloadet installationsfilen, vil den som standard ligge i mappen "Overførsler" på din computer. Herefter starter du installationsfilen og følger opsætningen.

1. Klik på knappen Next.

Trin 1

2. Klik på knappen Next.

Trin 2

3. Vi anbefaler, at du anvender standardmappen ved installation for at lette eventuel fejlsøgning.

Trin 3

4. Toldklienten installeres i sin egen mappe under mappen Brugere. Vi anbefaler, at du anvender standardmappen ved installation for at lette eventuel fejlsøgning.

Trin 4

5. Klik på knappen Next.

Trin 5

6. Du kan nu markere, at du ønsker, at klienten skal starte op, når installationen er afsluttet. Klik derefter på knappen Finish.

Trin 6

Når installationen er færdig, vil der ligge en genvej til toldsystemet på dit skrivebord. Hver gang du starter toldsystemet op, vil programmet søge efter opdateringer.

Toldsystemer på skrivebord

Distributionsfilen kan pakkes ud og placeres på forskellige måder.

1. Citrix-miljø, på netværksdrev eller andre alternative miljøer

For at installere toldsystemet på et Citrix-miljø eller netværksdrev skal du gøre følgende:

  1. Du skal downloade den korrekte zip-fil fra public.cgi.com.
  2. Derefter skal du udpakke zip-filen i den mappe, hvori du ønsker at have applikationen liggende.

Du skal være opmærksom på, at du skal skrive til servicedesk@toldst.dk og bede om brugernavn og adgangskode, før du kan downloade fra public.cgi.com.

2. Zip-filen

Zip-filen indeholder en kommando-fil (startup.cmd), som kan starte et toldsystem, der er installeret et vilkårligt sted altså ikke nødvendigvis på brugerens egen PC. Derfor kan scriptet kopieres eller distribueres til lige den placering, du ønsker. Det betyder også, at toldsystemet ikke behøver at være installeret på hver enkelt PC, men skal blot placeres på et delt drev (eller lignende). I toppen af scriptet skal du huske at rette den aktuelle installationsmappe, så der henvises til den destination, hvor toldsystemet er blevet installeret: set pInstallDir=?%

Dette er illustreret nedenfor.

Startup script

Hvis der i den aktuelle installation distribueres med en "Registry-key" på brugernes PC, der henviser til toldsystemets placering, kan du tilføje linjen: set KEY_NAME=HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\e-Export.

Opdatering af klienten ved alternativ installation

For at opdatere toldsystemet, skal du fjerne installationen af det nuværende toldsystem og installere det igen med den nyeste version.

Nye versioner annonceres på Servicedesks driftsmeddelelser.

Det er vigtigt, at administrator holder toldsystemet opdateret, da brugerne ellers ikke vil kunne starte toldsystemet op. Er toldsystemet ikke opdateret, vil brugeren få nedenstående meddelelse.

Update warning