Dato for udgivelse
06 Oct 2021 12:36
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
30 Sep 2021 10:11
SKM-nummer
SKM2021.515.HR
Myndighed
Højesteret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-4405/2021
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Emneord
Afgiftsfritagelse, registreringsafgift, firmabiler, udenlandsk firma, motorregistrering, indregistrering
Resumé

Statskassens krav på registreringsafgift blev ikke nedsat med de registreringsafgifter, som senere ejere og brugere af samme køretøjer havde betalt

Reference(r)

Registreringsafgiftslovens § 1, stk. 1, jf. den dagældende § 19, stk. 2

Registreringsafgiftslovens § 3 b

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2022-2, afsnit  I.A.1.10

Redaktionelle noter

Tidligere instans: Landsskatteretten, Ej offentliggjort

Tidligere instans: Østre landsret. SKM2021.133.ØLR

Højesterets dom kan tilgås via dette link: Dom