På denne side kan du se, hvilke reparationer og ombygninger, du kan lave på din motorcykel, uden det får betydning for registreringsafgiften. Du kan også se eksempler på, hvornår der skal beregnes ny registreringsafgift, fordi en motorcykel har mistet sin afgiftsmæssige identitet som følge af en reparation eller ombygning.

Det er altid en konkret vurdering, om en motorcykel er repareret eller ombygget så meget, at der skal betales ny registreringsafgift. Derfor er det ikke muligt at opstille en udtømmende liste over, hvilke dele der må udskiftes alene eller i kombination med hinanden.  

Nedenfor kan du se:

 • hvad du må ændre, uden du skal betale ny registreringsafgift (grøn kategori)
 • hvad du muligvis må ændre (gul kategori)
 • hvad du ikke må ændre, hvis du vil undgå at betale ny registreringsafgift (rød kategori).

Du kan også se en række eksempler på, hvad konkrete ændringer af motorcykler betyder for registreringsafgiften.

En motorcykels afgiftsmæssige identitet er den tilstand, motorcyklen fremstår i, når den bliver afgiftsberigtiget og registreret i Motorregistret. 

Hvis motorcyklen ændres, herunder ved ombygning eller reparation, vil det i nogle tilfælde kunne føre til, at motorcyklen ikke længere har den samme afgiftsmæssige identitet, og derfor skal der betales registreringsafgift igen. 

Den registreringsafgift, der tidligere er betalt for motorcyklen, går nemlig tabt, fordi denne motorcykel ikke længere eksisterer i afgiftsmæssig sammenhæng. 

Tab af afgiftsmæssig identitet kaldes også ID-tab.

Som hovedregel skal der betales ny registreringsafgift for en motorcykel, hvis den efter ombygning eller reparation har mistet sin oprindelige afgiftsmæssige identitet. Ejeren skal betale den nye registreringsafgift, inden motorcyklen bliver taget i brug efter ændringen.

Det er muligt at reparere eller genopbygge en motorcykel, uden det får betydning for motorcyklens afgiftsmæssige identitet. Det gælder, hvis motorcyklen er beskadiget på grund af tæring, slitage eller lignende, og hvis reparationen udføres løbende som almindelig vedligeholdelse.

Hvis du er i tvivl, om en reparation eller ombygning fører til, at du skal betale ny registreringsafgift, er det en god idé at kontakte Motorstyrelsen eller bede om et bindende svar, før du foretager ændringerne. 

Læs mere om reglerne i Motorstyrelsens nyhedsbrev om afgiftsmæssigt identitetstab for motorcykler.

Du må altid udskifte en del med en tilsvarende del

Du må altid udskifte en del med en tilsvarende del med samme specifikationer som originaldelen. Har en del fx samme dimensioner og egenskaber som originaldelen, vil den have de samme specifikationer. Det er uden betydning, om den nye del er original eller uoriginal. Er du i tvivl, bør du kontakte Motorstyrelsen.

Motorcyklen skal kunne godkendes ved syn hos en synsvirksomhed, der er godkendt af Færdselsstyrelsen.

Grøn kategori er en liste over de ændringer, som efter Motorstyrelsens vurdering ikke fører til, at du skal betale ny registreringsafgift af din motorcykel. 

Den grønne kategori består overvejende af komponenter, der relaterer sig til motorcyklens visuelle udtryk eller den praktiske brug af motorcyklen. Det er dele, der giver motorcyklen et konkret udtryk og udseende, samt dele, der gør motorcyklen mere anvendelig i hverdagen. 

De visuelle ændringer i den grønne kategori fører ikke til, at motorcyklen mister sin afgiftsmæssige identitet ifølge dommene, der er refereret i disse meddelelser fra Skatteministeriet: SKM2009.688.BR og SKM2011.326.LSR. Du finder dem på skat.dk/afgørelser

Du må udskifte, ændre og eftermontere alle dele i grøn kategori - også i kombination med hinanden - uden du skal betale ny registreringsafgift. Men hvis du kombinerer grønne dele med bare en enkelt del fra gul kategori, så skal du måske betale ny registreringsafgift. 

Er du i tvivl, om en ændring fører til ny registreringsafgift, er det en god idé at få et bindende svar fra Motorstyrelsen.

Grøn kategori

Eftermontering af:
 • fremflyttersæt 
 • styrt- eller motorbøjle 
 • tilbageflyttersæt 
 • transportudstyr
 • sissybar (ryglæn til passager)
 • ekstra lygter (fx tågelygter)
Ombygning af:
 • tændingsanlæg
Reparation af:
 • stel som følge af tæring og/eller slitage, så længe stellet ikke ændres eller modificeres
Udskiftning af:
 • dæktype og/eller dækstørrelse, herunder fælge
 • greb og/eller kontakter (anden type)
 • lygter
 • stereoanlæg
 • styr
 • udstødning til en anden type udstødning 

Udskiftning, ændring eller omplacering af:
 • bremser (både bremsekaliber- og skive) - så længe der ikke ændres på befæstningspunkter
 • brændstoftank - så længe der ikke ændres på befæstningspunkter eller stel
 • støddæmpere og fjedre - så længe der ikke ændres på befæstningspunkter
 • sæde(r) - så længe der ikke ændres på befæstningspunkter
Udskiftning eller afmontering af:
 • skærme (anden type) uden samtidig ændring af befæstningspunkter eller stel
Udskiftning eller eftermontering af:
 • instrumenter
Ændring af:
 • el-anlæg fra 6 V til 12 V
 • farve og/eller staffering
Ændring eller udskiftning af:
 • luftfilter og/eller luftfilterkasse

Gul kategori er en liste over de ændringer, hvor det kræver en vurdering i den enkelte sag, om ændringerne fører til, at der skal betales ny registreringsafgift af motorcyklen. I vurderingen indgår samtlige ændringer på motorcyklen. Det har derfor betydning for vurderingen, om du har dokumentation for ændringerne. Se afsnit om dokumentation nedenfor.

Den gule kategori består primært af de ændringer, som er tilladt at foretage i forbindelse med den almindelige løbende vedligeholdelse, hvor det er nødvendigt at udskifte eller ændre en del, fordi denne er beskadiget som følge af tæring, slitage og lignende. 

Når du ændrer dele fra den gule kategori, skal du overholde betingelserne i registreringsafgiftslovens § 7 a, hvis du vil være sikker på, at du ikke skal betale ny registreringsafgift. 

Du må foretage én enkeltstående udskiftning, ændring eller eftermontering inden for 12 sammenhængende måneder.

Foretager du to eller flere ændringer fra den gule kategori inden for 12 sammenhængende måneder, kan det betyde, at motorcyklen mister sin afgiftsmæssige identitet, så der skal betales ny registreringsafgift for motorcyklen. 

Hvis du foretager ændringer fra den gule kategori som almindelig ombygning og ikke som løbende vedligeholdelse, kan det betyde, at der skal betales ny registreringsafgift. 

Er du i tvivl, om en ændring fører til ny registreringsafgift, er det en god idé at få et bindende svar fra Motorstyrelsen.

Gul kategori

Påsvejsning, ændring eller afskæring af:
 • beslag på stel, herunder afskæring af fenderstruts
  • Du må som udgangspunkt gerne afskære fenderstruts, men du skal sørge for at få godkendt ændringerne hos en synsvirksomhed.
Ændring af stel
 • Vær opmærksom på, at du ikke må svejse, ændre eller skære i stellet, hvis det har betydning for stellets konstruktion eller bæreevne. Du må ligeledes ikke ændre dimensionerne på stellet. Det er ikke tilladt at skære eller på anden vis ændre i stellet for at få plads til fx en anden type motor eller gearkasse.
 • Motorstyrelsen anbefaler, at du søger bindende svar, inden du begynder at ændre dit stel. Bemærk, at Færdselsstyrelsen har andre regler for synsvirksomhedernes godkendelse af modificering af stel. Det kan derfor være en god idé at kontakte en synsvirksomhed, inden du modificerer dit stel.
Eftermontering eller afmontering af:
Udskiftning af:
 • bremser - tromle til skive
  • Du må gerne udskifte fra tromle- til skivebremser, så længe det ikke medfører andre væsentlige ændringer. Ofte kræver indgrebet også en udskiftning af fx forgaflen, hvilket kan medføre et afgiftsmæssigt identitetstab.
 • motor med en effektforøgelse under 20 %, såfremt dette ikke kræver en modificering eller ændring af stel
  • Du må som udgangspunkt gerne udskifte motoren eller dele i motoren, når effektforøgelsen ikke overstiger 20 %, hvis udskiftningen sker som led i den almindelige løbende vedligeholdelse. Vær opmærksom på, at en motorombygning, hvor flere væsentlige dele i motoren udskiftes, kan sidestilles med et egentligt motorskifte.
  • Du må ikke udskifte motoren, hvis stellet skal ændres eller modificeres (fx svejsning, afskæring, slibning eller lignende) for at motoren kan monteres. Det vil medføre et afgiftsmæssigt identitetstab.
Udskiftning og/eller ændring af:
 • baggaffel
 • forgaffel
  • Du må gerne udskifte forgaflen på din motorcykel fra fx en konventionel forgaffel til en upside-down, springergaffel eller duolever, så længe du ikke laver ændringer på stellet. Ofte vil en sådan udskiftning dog indgå som del af en større ombygning, som sandsynligvis også vil medføre andre væsentlige ændringer, hvilket kan medføre et afgiftsmæssigt identitetstab.
 • til anden type karburator/indsprøjtning
  • Du må gerne udskifte din(e) karburator(er). Hvis en sådan ændring indgår som del af en større tuning, vil det sandsynligvis også medføre andre væsentlige ændringer, hvor motorcyklen lider et afgiftsmæssigt identitetstab.
Udskiftning, ændring eller omplacering af:
 • bremser, hvor der ændres på befæstningspunkter
 • brændstoftank, hvor der ændres på befæstningspunkter
 • støddæmpere og fjedre, hvor der ændres på befæstningspunkter
 • sæde(r), hvor der ændres på befæstningspunkter
Ændring af: 
 • dele af stel, der ikke har betydning for styrken af den bærende konstruktion (fx ophæng til udstødning, tank og lignende) eller dimensionsændringer

Rød kategori består af ændringer på stel eller motor, som fører til, at du skal betale ny registreringsafgift, fordi din motorcykel mister sin afgiftsmæssige identitet. 

Hvis du gerne vil bygge din motorcykel op fra bunden med fx ændringer på stellet, så det passer til en større og kraftigere motor, mister motorcyklen altid sin afgiftsmæssige identitet, da motorcyklen ikke længere er identisk med den oprindelige.

Hvis du udskifter eller ændrer dele fra den røde kategori, vil det som udgangspunkt betyde, at motorcyklen er konstruktivt ændret. Det skal registreres i Motorregistret, og du skal betale en ny registreringsafgift, da motorcyklen ikke længere i afgiftsmæssig henseende er identisk med den motorcykel, som oprindeligt blev afgiftsberigtiget. 

Rød kategori

Udskiftning af:
 • motor med en effektforøgelse over 20 %
 • stel
Ændring af:
 • dele af stel, der har betydning for styrken af den bærende konstruktion eller dimensionsændringer

Du kan fx dokumentere ombygning eller reparation med fakturaer på indkøb af reservedele, værkstedsregninger, billeddokumentation, der dokumenterer motorcyklens tilstand på relevante tidspunkter, synsrapporter og lignende. 

Der kan ikke opstilles en udtømmende liste over mulig relevant dokumentation.

Motorstyrelsen vurderer i hver enkelt sag, om det er dokumenteret, at der ikke skal betales ny registreringsafgift. 

Hvis du køber en motorcykel, der er ombygget eller repareret, er det altid en god idé at bede om at få dokumentation for ændringerne fra sælger. Det er vigtigt, at du spørger sælger, om motorcyklen er synet og godkendt med ændringerne, og om sælger har en godkendelse fra Motorstyrelsen af, at ændringerne ikke har medført tab af afgiftsmæssig identitet. Godkendelsen kan fx være i form af et bindende svar fra Motorstyrelsen.

Under alle omstændigheder er det som køber vigtigt at sikre sig dokumentation for, hvilke ændringer der er foretaget frem til købstidspunktet. Det kan få betydning for, om du som køber hæfter for betalingen af en registreringsafgift, hvis Motorstyrelsen træffer afgørelse om, at motorcyklen har mistet sin afgiftsmæssige identitet.

Er det dokumenteret, at ændringerne er foretaget før købet, vil du som køber kun hæfte for betalingen af registreringsafgiften, hvis du vidste eller burde have vidst, at ændringerne har medført, at motorcyklen har mistet sin afgiftsmæssige identitet.

Her kan du se eksempler på, om en ændring af din motorcykel fører til, at du skal betale ny registreringsafgift.

Eksemplerne kombinerer dele fra både grøn, gul og rød kategori. De er ikke begrænset til det specifikke motorcykelmærke eller den specifikke model.

Harley-Davidson FL og lignende - udskiftning af bremser

 • Du må gerne udskifte bremserne til dobbelte skivebremser fra en nyere model, hvis du har en Harley-Davidson med blot én bremseskive monteret på forhjulet.
 • Du må gerne opgradere til bremseskive(r), hvis du har en Harley-Davidson, der er udstyret med tromlebremse.
 • Hvis udskiftningen af bremser i de to ovenstående punkter også kræver andre væsentlige ændringer som fx udskiftning af forgaffel eller baggaffel og hjul eller nav, er det en god idé at bede Motorstyrelsen om et bindende svar, så vi kan vurdere ombygningens omfang.
 • Du må gerne føre din motorcykels bremser tilbage til de originale, fx fra skivebremser til tromlebremser, så motorcyklen står i original stand.

Yamaha XT 500 og lignende - udskiftning af forgaffel og eventuelt bremser

 • Du må gerne udskifte forgaffel til en anden, hvis du fx har en ældre offroader, hvor du synes, at forgaflen ikke affjedrer tilstrækkeligt. Dette er dog kun tilladt, så længe du ikke laver ændringer på stellet.
 • Vil du også gerne udskifte bremserne, er er det en god idé at bede Motorstyrelsen om et bindende svar, så vi kan vurdere ombygningens omfang.

Suzuki GSX-R 1100 og lignende - afmontering af kåbe og anden udstødning

 • Du må gerne afmontere kåben på din motorcykel.
 • Du må gerne udskifte sæde, skærme, dæk, fælge, håndtag, spejle, styr samt for-, bag- og blinklygter, så længe alle udskiftede dele kan godkendes ved syn hos en synsvirksomhed.
 • Vil du også gerne udskifte for- og/eller baggaffel samt bremsekomponenter, er det en god idé at bede Motorstyrelsen om et bindende svar, så vi kan vurdere ombygningens omfang.

Kawasaki ER-6 - montering af dele

 • Du må gerne montere andre spejle, greb og fodhvilere samt skifte til en anden type udstødning.
 • Du må gerne montere sænkningskit eller sænkningsfjedre.
 • Du må gerne ændre farven og sætte stafferinger på hjul eller kåbe.
 • Du må gerne eftermontere en styrt- eller motorbøjle og sidetasker og topboks.

Honda VT 1100 - udskiftning og montering af dele

 • Du må gerne eftermontere et kit, så længe du ikke laver ændringer på stellet. Et kit kan blandt andet bestå af udskiftning af sæde, skærme, håndtag, spejle, styr, tank (så længe der ikke ændres på befæstningspunkter), bag- og blinklygter. Alle de udskiftede dele skal kunne godkendes ved syn hos en synsvirksomhed.

Hvis du har spørgsmål til reglerne om ændringer af din motorcykel, er du altid velkommen til at kontakte Motorstyrelsen på tlf. 72 22 15 15.

Er du i tvivl, om en ændring på din motorcykel betyder, at du skal betale en ny registreringsafgift, er det en god idé bede om et bindende svar fra Motorstyrelsen.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.