Dato for udgivelse
03 Nov 2021 15:52
Til
Borgere og virksomheder, der overvejer at ombygge eller reparere motorcykler
Sagsnummer
Intet sagsnummer
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Motorstyrelsen – 72 22 15 15
Resumé

Motorstyrelsen modtager jævnligt henvendelser fra borgere og virksomheder vedrørende reparerede eller ombyggede motorcykler. Det kan fx være i forbindelse med køb, egen reparation eller ombygning. I visse tilfælde kan en reparation eller ombygning betyde, at der skal betales ny registreringsafgift, fordi motorcyklen har mistet sin afgiftsmæssige identitet. 

I dette nyhedsbrev vejleder Motorstyrelsen om, hvornår der som følge af reparationen eller ombygningen skal betales ny registreringsafgift. På skat.dk/motor giver vi eksempler på, hvilke ændringer der medfører eller ikke medfører et afgiftsmæssigt identitetstab, når de foretages i forbindelse med en reparation eller ombygning.  

Nyhedsbrevet vedrører kun den afgiftsmæssige behandling af reparation, ombygning m.v. og ikke øvrige aspekter såsom syn, teknisk opbygning eller mekanisk bearbejdning. Nyhedsbrevets indhold er udarbejdet med input fra relevante brancheforeninger.

Reglerne om afgiftsmæssigt identitetstab gælder for alle typer køretøjer. Dette nyhedsbrev tager dog udgangspunkt i reparation og ombygning af motorcykler inklusive veteranmotorcykler, det vil sige motorcykler ældre end 35 år.

Du kan læse mere om reglerne for reparerede og ombyggede køretøjer i Den juridiske vejledning afsnit I.A.1.8.3


Registreringsafgift og afgiftsmæssigt identitetstab 

Der betales registreringsafgift for et køretøj, som det fremstår på registreringstidspunktet, som er det tidspunkt, hvor køretøjet bliver registreret første gang i Motorregistret. 

Hvis køretøjet ændres, herunder ved ombygning eller reparation, vil det i nogle tilfælde kunne medføre, at det i afgiftsmæssig henseende ikke længere anses for at være det samme køretøj. Sådanne køretøjer siges at have mistet deres afgiftsmæssige identitet, og derfor skal der betales ny registreringsafgift. Den oprindeligt betalte afgift vil gå tabt, da køretøjet, som afgiften var betalt for, ikke længere eksisterer i afgiftsmæssig sammenhæng.

Reglerne står i registreringsafgiftslovens § 1, stk. 3.

Loven giver mulighed for, i begrænset omfang, at ombygge eller reparere en motorcykel, uden det får afgiftsmæssig betydning. Sådanne ændringer kan fx være visuelle eller kosmetiske ændringer. Efter ændringen skal motorcyklen være afgiftsmæssigt identisk med det oprindelige køretøj. Er den ikke det, har den lidt et afgiftsmæssigt identitetstab. 

Du kan finde eksempler på ændringer, der ikke fører til et afgiftsmæssigt identitetstab på skat.dk/motor.

Et af de centrale formål med reglerne er at sikre, at der betales en registreringsafgift, som svarer til det køretøj, som faktisk anvendes på vejene. Ellers vil det være muligt at købe og betale afgift af en billig og udstyrsmæssigt skrabet motorcykel, for bagefter at bygge den om, så den fx får en større motor og mange flere funktioner, uden at der skal betales mere i registreringsafgift. 

Det er altid en konkret vurdering, om en motorcykel har mistet sin afgiftsmæssige identitet som følge af reparation eller ombygning. Som udgangspunkt er det den samlede ombygning eller ændring af motorcyklen siden registreringstidspunktet, der vurderes af Motorstyrelsen og andre myndigheder, også selvom arbejdet er udført over flere omgange og måske over en længere periode. Det gælder dog ikke, hvis der er tale om almindeligt løbende vedligehold, som er en af undtagelserne til hovedreglen. Det kan du læse mere om nedenfor i afsnittet Undtagelser - hvornår må ændringer foretages.

Hvis en motorcykel er ombygget, før den er afgiftsberigtiget, vil synsvirksomheden skrive i Motorregistret, at der er foretaget konstruktive ændringer på motorcyklen. Disse ændringer står under dokumentationsreference i Motorregistret.

Ændringer, der er foretaget, før motorcyklen er afgiftsberigtiget, indgår ikke i Motorstyrelsens vurdering af, om den afgiftsmæssige værdi er tabt.

Se også afsnittet Dokumentationskrav nedenfor. 

Eksempel - import af motorcykel

Du har hentet en motorcykel til Danmark, men du har endnu ikke fået den synet eller betalt registreringsafgift. Du vil gerne have udskiftet motorcyklens motor til en større variant. Efter motoren er udskiftet, får du motorcyklen synet, godkendt og afgiftsberigtiget (forudsat den nye motor overholder alle relevante krav).

Hvis du senere bliver udtaget til kontrol af Skatteforvaltningen, vil udskiftningen af motoren ikke have betydning for sagen, da dette allerede var foretaget før afgiftsberigtigelsen.

Undtagelser - hvornår må ændringer foretages

Der findes undtagelser til hovedreglen om afgiftsmæssigt identitetstab i registreringsafgiftsloven § 1, stk. 3. De uddybes nedenfor. 

Undtagelse 1. Genopbygning efter færdselsskade m.v.

Betingelserne for at genopbygge et køretøj efter færdselsuheld, eksplosion, ildebrand med mere, uden det får afgiftsmæssige konsekvenser, er fastsat i registreringsafgiftslovens § 7. Disse regler behandles dog ikke nærmere i dette nyhedsbrev.

Undtagelse 2. Almindelig løbende vedligeholdelse

Der er mulighed for at reparere eller genopbygge motorcykler, uden det får betydning for motorcyklens afgiftsmæssige identitet. Der er dog visse betingelser, som skal være opfyldt. 

Hvis der er tale om beskadigelse som følge af tæring, slitage og lignende, og hvis reparationen udføres løbende som almindelig vedligeholdelse, er det muligt at reparere eller genopbygge motorcykler, uden det får betydning for motorcyklernes afgiftsmæssige identitet.

Der er dog visse betingelser, som skal være opfyldt:

  1. Efter genopbygningen skal motorcyklen svare til det køretøj, som er beskrevet i registreringsattesten. Der må således ikke ske ændringer med hensyn til fabrikat, model, type og årgang.
  2. Udskiftning af motorcyklens motor, eventuelt til en motor med anden drivkraft, må ikke indebære en effektforøgelse på over 20 % i forhold til den originale motoreffekt.
  3. Genopbygningen af motorcyklen skal ske med reservedele, herunder skarringsdele, af samme art og beskaffenhed, som normalt findes på og forhandles fra motorcykelforhandlernes og værkstedernes lagre af nye reservedele, eventuelt med tilsvarende brugte reservedele. Der må ikke anvendes nyt reservedelskarrosseri, -chassis eller -stel. Der må heller ikke anvendes karrosseri, chassis eller stel fra et andet køretøj eller større dele af disse komponenter end de nævnte reservedele.

Reglerne står i registreringsafgiftslovens § 7 a. 

Tilladte reservedele

Betingelsen efter registreringsafgiftslovens § 7 a er, at der skal anvendes reservedele af samme art og beskaffenhed, som normalt findes på og forhandles fra motorcykelforhandlernes og værkstedernes lagre af nye reservedele. Der kan også anvendes tilsvarende brugte reservedele. 

I praksis betyder det, at det altid er tilladt at bruge reservedele, som er af samme type, som dem, der udskiftes, hvis delene kan købes som reservedele med et selvstændigt reservedelsnummer. 

Der kan dog også være tilfælde, hvor det kan være tilladt at anvende reservedele, som ikke er af samme type, som de dele, der udskiftes. Det vil komme an på en konkret vurdering. Det skal dog altid være reservedele, som findes på og forhandles fra motorcykelforhandlernes og værkstedernes lagre af nye reservedele.

Det har ikke betydning for motorcyklens afgiftsmæssige identitet, om en reservedel er original eller uoriginal.

På skat.dk/motor kan du både se eksempler på brug af reservedele, der ikke fører til, at du skal betale ny registreringsafgift, og brug af reservedele, der betyder, at du skal betale ny registreringsafgift.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt en reservedel kan bruges uden afgiftsmæssige konsekvenser, anbefaler vi, at du søger om et bindende svar. Du kan læse mere om bindende svar nedenfor i afsnittet Bindende svar om registreringsafgiften ved ombygning af motorcykel.

Særlige regler for stel

Motorcyklens stel vil som hovedregel aldrig kunne ændres eller udskiftes, uden det medfører tab af den afgiftsmæssige identitet og dermed krav om betaling af ny registreringsafgift. Det gælder også stel, der er produceret til brug som reservedel. Som hovedregel er det altså ikke tilladt at skære, ændre, forlænge eller lave andre modifikationer på stellet. Der findes dog enkelte undtagelser, som er beskrevet på skat.dk/motor, fx vedrørende afskæring af fenderstruts. 

Hvis der er der tale om ændring og ombygning m.v. af stel i forbindelse med genopbygning af færdselsskadede køretøjer, gælder der andre regler. Det er beskrevet i registreringsafgiftslovens § 7.

Pligt til at anmelde afgiftspligtig ombygning og reparation

Både motorcykelejeren og reparatøren har pligt til at anmelde en afgiftspligtig ombygning eller reparation til Motorstyrelsen. Der er desuden visse konstruktive ændringer, som synsvirksomhederne indsætter i Motorregistret i forbindelse med syn og godkendelse af ændringerne. 

Er du som motorcykelejer eller reparatør i tvivl om, hvorvidt en allerede foretaget reparation eller genopbygning, kan føre til, at du skal betale ny registreringsafgift, kan du kontakte Motorstyrelsen. 

Ombygning på én gang eller løbende ændringer

Der skal skelnes mellem løbende ændringer eller løbende vedligeholdelse og ombygninger, der sker på én gang. 

Hvis man løbende udskifter dele på en motorcykel som almindelig vedligeholdelse som følge af tæring, slitage og lignende, så er der som udgangspunkt ikke afgiftsmæssige konsekvenser. Man skal blot sikre sig, at der bruges tilladte reservedele.  

Eksempel - flere ændringer på én gang

Motoren på din motorcykel er brudt sammen, og det er nødvendigt at udskifte den. Samtidig vil du gerne skifte udstødningen. Du køber originale dele fra forhandlerens lager.

Det er som udgangspunkt tilladt af skifte disse dele samtidigt, forudsat den nye motor ikke giver mere end 20 % effektforøgelse. Ændringerne må desuden ikke betyde, at motorcyklen ændrer fabrikat, model, type eller årgang.

Hvis man ombygger eller foretager flere reparationer på en motorcykel på én gang, eller hvis der bruges ikke-tilladte reservedele, skal ændringen vurderes efter hovedreglen i registreringsafgiftslovens § 1, stk. 3, og motorcyklen kan have mistet sin afgiftsmæssige identitet. 

Det kan i nogle situationer være vanskeligt at vurdere, hvornår der er tale om løbende vedligeholdelse af en motorcykel, og hvornår der i stedet er tale om en reparation eller ombygning, hvor der skal betales ny registreringsafgift. Det afhænger blandt andet af typen og omfanget af ændringerne.

Ændringer, der sker løbende, vil ofte have karakter af almindelig løbende vedligeholdelse, og derfor har de som udgangspunkt ikke afgiftsmæssige konsekvenser. Modsat har det ofte afgiftsmæssige konsekvenser, når en motorcykel ombygges på én gang, men det afhænger af omfanget af ændringerne. 

Ombygninger foretaget på én gang

Ved ombygninger foretaget på én gang forstås ombygninger, der er foretaget inden for 12 sammenhængende måneder. 

Ved vurderingen af, om der er tale om ombygning eller almindeligt vedligehold, kan det desuden indgå som element, om motorcyklens værdi har ændret sig væsentligt som følge af ændringerne. 

Vær opmærksom på, at Motorstyrelsen altid vurderer køretøjet på det tidspunkt, hvor sagsbehandlingen finder sted. Det vil sige, at det skal kunne dokumenteres, at der er tale om almindeligt løbende vedligehold, hvis motorcyklen fremstår anderledes end ved seneste afgiftsberigtigelse. Hvis det ikke kan dokumenteres, er udgangspunktet, at ændringerne anses som en ombygning, der kan medføre, at den afgiftsmæssige identitet er tabt, og at der derfor skal betales ny registreringsafgift. 

Vær også opmærksom på, at ombygning af en motorcykel - uanset om det har afgiftsmæssige konsekvenser eller ej - ofte vil  betyde, at motorcyklen skal gennemgå et nyt syn, inden den tages i brug efter ombygningen. Det står i registreringsbekendtgørelsens § 47, stk. 3 (bekendtgørelse nr. 1643 af 17. december 2018 om registrering af køretøjer).

Større samlede reparationer og genopbygninger med henblik på salg

Der er mulighed for afgiftsfrit at foretage større samlede reparationer og genopbygninger, hvis det sker med henblik på salg, og hvis nedenstående betingelser er opfyldt. 

Eksempel - 3 år gammel motorcykel

Du ønsker at sælge din 3 år gamle motorcykel, men du vil gerne sætte den i stand først. Handelsprisen for din motorcykel er 100.000 kr. I dette tilfælde må genopbygningen ikke overstige 75.000 kr.

Hvis reparationen overstiger 75.000 kr., bliver genopbygningen omfattet af reglerne om afgiftsmæssigt identitetstab, og du skal betale afgift igen. Omkostninger skal opgøres af en reparatørvirksomhed på grundlag af reparatørvirksomhedens almindelige bruttopriser inklusive moms.

Motorcykler over 5 år

For motorcykler, hvis alder overstiger 5 år, må omkostningerne ved genopbygning overstige den almindelige pris for en tilsvarende motorcykel (ved kontant salg til bruger) med 10 % for hvert hele år, motorcyklens alder overstiger 5 år regnet fra motorcyklens første registreringsdato. 

Omkostninger opgøres af en reparatørvirksomhed på grundlag af reparatørvirksomhedens almindelige bruttopriser inklusive moms. Det står i registreringsafgiftslovens § 7 a, stk. 4. 

Eksempel - 10 år gammel motorcykel

Du ønsker at sælge din 10 år gamle motorcykel, men du vil gerne sætte den i stand først. Det er 10 hele år siden, motorcyklen blev registreret første gang. Handelsprisen før genopbygningen er 50.000 kr. I dette tilfælde må omkostningerne ved genopbygningen overstige 50 % af handelsprisen. Det vil sige 25.000 kr. oveni handelsprisen. Omkostningerne ved genopbygningen må altså være 75.000 kr.

Hvis omkostningerne overstiger 75.000 kr., bliver genopbygningen omfattet af reglerne om afgiftsmæssigt identitetstab, og du skal betale afgift igen. Omkostninger skal opgøres af en reparatørvirksomhed på grundlag af reparatørvirksomhedens almindelige bruttopriser inklusive moms.

Registreringsafgiftslovens § 7 a, stk. 3 og 4, bliver ikke behandlet nærmere i dette nyhedsbrev.

Dokumentationskrav 

Dokumentation for ombygning eller reparationer kan fx være fakturaer på indkøb af reservedele, værkstedsregninger, billeder, der dokumenterer motorcyklens tilstand på relevante tidspunkter, synsrapporter og lignende. Der kan ikke opstilles en udtømmende liste over mulig relevant dokumentation.

Det er en konkret vurdering fra sag til sag, om det er dokumenteret, at der er tale om afgiftsfrie ændringer. 

Hvis du køber en motorcykel, der er ombygget eller repareret, er det altid en god idé at bede om at få dokumentation for ændringerne fra sælger. Det er vigtigt, at du spørger sælger, om motorcyklen er synet og godkendt med ændringerne, og om sælger har en godkendelse fra Motorstyrelsen af, at ændringerne ikke har medført tab af afgiftsmæssig identitet. Godkendelsen kan fx være i form af et bindende svar, som beskrevet nedenfor i afsnittet Bindende svar om registreringsafgiften for ombygning af motorcykel.

Under alle omstændigheder er det som køber vigtigt at sikre sig dokumentation for, hvilke ændringer der er foretaget frem til købstidspunktet. Det kan få betydning for, om du som køber hæfter for betalingen af en registreringsafgift, hvis Motorstyrelsen træffer afgørelse om, at motorcyklen har mistet sin afgiftsmæssige identitet.

Er det dokumenteret, at ændringerne er foretaget før købet, vil du som køber kun hæfte for betalingen af registreringsafgiften, hvis du vidste eller burde have vidst, at ændringerne har medført, at motorcyklen har mistet sin afgiftsmæssige identitet.

Tilladte ændringer 

Det er ikke muligt at opstille en udtømmende liste over, hvilke ændringer der må foretages, herunder i kombination med hinanden, da der altid vil være tale om en konkret vurdering. 

Motorstyrelsen har dog udarbejdet en oversigt med eksempler og beskrevet de afgiftsmæssige konsekvenser, der kan forventes i disse situationer.
Se eksemplerne på skat.dk/motor.

Bemærk, at ændringerne fra de forskellige kategorier på oversigten ikke nødvendigvis kan kombineres frit, og at eksemplerne og beskrivelserne er generelle. Der kan derfor være tilfælde, hvor ombygninger på oversigten, efter en konkret vurdering af de samlede forhold i en sag, alligevel fører til, at motorcyklen taber sin afgiftsmæssige identitet. 

Hvis du er i tvivl, bør du altid kontakte Motorstyrelsen eller bede om et bindende svar, før du foretager ændringerne.

Bindende svar om registreringsafgiften ved ombygning af motorcykel

Du kan bede Motorstyrelsen om et bindende svar om registreringsafgift. Fx kan du i forbindelse med køb og import af en ombygget motorcykel få et bindende svar på, hvor meget du skal betale i registreringsafgift.

Du kan også bede om bindende svar, hvis du har ombygget eller påtænker at ombygge din motorcykel. Her kan du få svar på, om ændringerne vil betyde, at motorcyklen mister sin afgiftsmæssige identitet, og hvor meget der eventuelt skal betales i ny registreringsafgift.

Et bindende svar koster 400 kr. Behandlingstiden kan variere fra få uger og op til 3 måneder. Vi modtager særligt mange anmodninger om bindende svar i forårsmånederne. Derfor anbefaler vi, at du beder om bindende svar i god tid.

Læs, hvordan du beder om bindende svar om registreringsafgift.

Søg om aktindsigt i oplysninger om en motorcykel

Du kan søge om aktindsigt i oplysninger om en motorcykel hos Motorstyrelsen, fx i forbindelse med køb. På den måde kan du få adgang til oplysninger om tidligere registreringsattester, toldattester, billedmateriale og konstruktive ændringer, hvis det er oplysninger, som findes i vores databaser og arkiver. 

Du søger aktindsigt ved at kontakte os og oplyse stel- eller registreringsnummer på den motorcykel,  det drejer sig om.

Motorstyrelsens kontrol af afgiftsmæssigt identitetstab

Hvis vi vurderer, at din motorcykel har mistet sin afgiftsmæssige identitet, skal vi sende dig en afgørelse, hvor vi begrunder, hvorfor vi har truffet denne afgørelse.

Vores begrundelse skal indeholde følgende:

  • Henvisning til de retsregler, der ligger til grund for afgørelsen.
  • De hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen, hvis der er udøvet et administrativt skøn.
  • En redegørelse for de omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen.

Parten eller parterne i sagen har mulighed for at klage over Motorstyrelsens afgørelse, og der følger altid en klagevejledning med vores afgørelse.