Blanketnr.
06.035
Formål med blanketten

Ansøgning om at beholde udbyttefrikort for foreninger og fonde m.v., der udelukkende er almenvelgørende eller almennyttige

Oplys os senest den 1. juli 2022 om, at I ønsker at beholde udbyttefrikortet, hvis I er almenvelgørende eller almennyttige (ny lovgivning)

Ved at udfylde blanketten søger I om at beholde udbyttefrikortet for jeres forening eller fond m.v., hvis den er omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6. Det kan du se på registreringsbeviset for jeres forening eller fond m.v.
Hvis det er første gang, I søger om udbyttefrikort, eller hvis jeres frikort er udløbet, skal I i stedet udfylde blanket 06.036.

Udfyld blanketten og søg om at beholde jeres udbyttefrikort
Der er vedtaget nye regler om beskatning af udbytte med virkning fra indkomståret 2023. For at beholde jeres udbyttefrikort skal I derfor oplyse, at jeres forening eller fond m.v. udelukkende har et almenvelgørende eller almennyttigt formål. Desuden skal I sende os dokumentation i form af jeres
•    gældende vedtægter
•    seneste regnskab.

Hvad betyder det at være almenvelgørende eller almennyttig?
Det betyder, at 
•    I skal have et formål, der udelukkende er almenvelgørende eller almennyttigt,
•    formålet skal fremgå af jeres vedtægter,
•    jeres arbejde eller støtte skal komme en videre kreds til gode,
•    overskuddet fra jeres aktiviteter kun må bruges til formålet,
For at være almenvelgørende skal I støtte modtagere, der er i økonomisk trang, dvs. har vanskelige økonomiske forhold.
For at være almennyttige skal I have et "nyttigt formål", det vil sige fx et socialt, kunstnerisk eller andet kulturelt formål, eller et miljømæssigt, videnskabeligt, forskningsmæssigt eller sygdomsbekæmpende, humanitært, undervisningsmæssigt, religiøst eller nationalt formål.  Dyreværns- eller idrætsforeninger er eksempler på foreninger m.v., der har et formål, der kan falde ind under definitionen, mens foreninger med politiske, økonomiske eller erhvervsmæssige formål falder udenfor. I kan læse mere i Den juridiske vejledning, afsnit C.D.9.9.1.3, Uddeling til almenvelgørende eller almennyttige formål.

Digital løsning

Link til digital løsning

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen