Dato for udgivelse
02 Nov 2021 10:09
Til
Borgere og virksomheder, som har et køretøj, der er registreret med WLTP-målenorm, og som er omfattet af overgangsordning om bindende købs- og leasingaftaler
Sagsnummer
21-0263157
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Motorstyrelsen – 72 22 15 15
Resumé

Motorstyrelsen er i gang med omberegning af registreringsafgiften for køretøjer, som er omfattet af overgangsordningen om bindende købs- og leasingaftaler i lov nr. 203 af 13. februar 2021. Omberegning er dog ikke endelig for køretøjer, der er registreret med WLTP-målenorm, hvis der eksisterer NEDC2-forbrugstal for disse køretøjer.


Omberegning er ikke endelig for køretøjer registreret med WLTP-målenorm

Motorstyrelsen er i gang med omberegning af registreringsafgiften for køretøjer, som er omfattet af overgangsordningen om bindende købs- og leasingaftaler i lov nr. 203 af 13. februar 2021. Læs mere om overgangsordningen i orientering om vedtagelse af lovforslag om ændringer af afgifter på bilområdet.

For disse køretøjer gælder det, at reglerne pr. 17. december 2020 skal anvendes ved afgiftsberegningen. Dette betyder, at målenormen NEDC2 skal anvendes ved afgiftsberegningen af de køretøjer, hvor der eksisterer NEDC2-forbrugstal. 

Imidlertid vil mange af køretøjerne, som er omfattet af overgangsordningen om bindende købs- og leasingaftaler, være registreret første gang i Motorregistret den 1. januar 2021 eller senere. Fra og med denne dato har det ved oprettelsen af køretøjer i Motorregistret været et krav at vælge målenormen WLTP, da overgangsordningen med NEDC2-målenorm udløb ved årsskiftet. Det betyder, at disse køretøjer vil være registreret med forbrugstal efter WLTP-målenorm.

Registreringsafgiften for disse køretøjer beregnes derfor foreløbigt ud fra WLTP-forbrugstallene. Motorstyrelsen ligger nemlig endnu ikke inde med NEDC2-forbrugstallene for disse køretøjer, og det er derfor på nuværende tidspunkt ikke muligt at foretage omberegningen af registreringsafgiften ud fra NEDC2-forbrugstallene. 

Motorstyrelsen foretager en ny omberegning ud fra NEDC2-målenorm

Når Motorstyrelsen har fået adgang til NEDC2-forbrugstallene for disse køretøjer, og når det bliver muligt i Motorregistret at anvende disse forbrugstal i omberegningen af registreringsafgiften, vil Motorstyrelsen foretage en ny omberegning. Det betyder, at omberegningen for disse køretøjer indtil da ikke vil være endelig. 

Eventuelle forskelsbeløb i registreringsafgiften som følge af brugen af WLTP-forbrugstallene i stedet for NEDC2-forbrugstallene vil blive efteropkrævet eller tilbagebetalt, når Motorstyrelsen har foretaget beregningen ud fra NEDC2-forbrugstallene. 

Motorstyrelsen tager kontakt til de berørte borgere og virksomheder

Det er ikke nødvendigt at kontakte Motorstyrelsen, hvis du har modtaget en afgørelse om omberegning af registreringsafgiften for et køretøj, som er omfattet af overgangsordningen om bindende købs- og leasingaftaler, og som er registreret i Motorregistret med WLTP-målenormen. Motorstyrelsen er opmærksom på, at beregningen ikke er endelig. 

Når Motorstyrelsen har fået NEDC2-forbrugstallene og kan anvende disse i omberegningen af registreringsafgiften, vil Motorstyrelsen selv tage kontakt til de berørte borgere og virksomheder.