Dato for udgivelse
25 Nov 2021 08:05
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 Nov 2021 12:05
SKM-nummer
SKM2021.631.SKTST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
21-0795744
Dokument type
SKM-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomheder
Emneord
Landbrug, fremstillingspriser, hjorte
Resumé

Skattestyrelsen har fastsat vejledende priser for hjorte for indkomståret 2021.

Reference(r)

Varelagerloven

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-2, afsnit C.C.4.3.3.

Skattestyrelsen har til brug ved skatteansættelsen for indkomståret 2021 fastsat nedenstående vejledende satser.

Vejledende fremstillingspriser (ekskl. moms)

Varelagerloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1037 af 24. august 2015

For erhvervsdrivende, der driver hjortefarme er fastsat følgende vejledende fremstillingspriser:

Krondyr    1.630 kr.
Kronkalve   970 kr.
Dådyr   850 kr.
Dådyrkalve   530 kr.

Erhvervsdrivende, der driver hjortefarme med kalenderårsregnskab skal benytte de fremstillingspriser, der er fastsat ved kalenderårets udgang. Anvendes et andet indkomstår end kalenderåret (forskudt indkomstår), skal de vejledende fremstillingspriser, der sidst er offentliggjort forud for regnskabsafslutningen, benyttes.

Der er ikke fastsat vejledende fremstillingspriser for mink for indkomståret 2021. Dette er begrundet i det midlertidige forbud mod hold af mink.

Chinchilla og blå- og sølvræve udgik af SKM-meddelelsen fra indkomståret 2016.

I Den juridiske vejledning afsnit C.C.4.3.3. er anført om værdiansættelse af chinchilla, blå- og sølvræve:

Der fastsættes ikke længere årlige vejledende fremstillingspriser for chinchilla og blå- og sølvræve, da der kun er få besætninger. Fremstillingspriserne har gennem mange år været ansat til 92 kr. for chinchilla og Skattestyrelsen vil derfor som udgangspunkt også fremover godkende denne værdi, hvis ikke de faktiske fremstillingspriser anvendes.