8.1 Udland - Aktiv dialog

 

 

Emne

Bemærkninger

Hvem kontakter vi?

 

 

 

 

 

 

Særligt vedrørende en udlænding.

Vi kontakter borgeren, arbejdsgiver eller kontaktperson, når vi har brug for oplysninger eller yderligere materiale til brug for sagsbehandling af sagen. Hvis borgeren ikke har anført nogen kontaktperson, henvender vi os til borgeren vedrørende dennes personlige forhold, arbejdsgiver kan kontaktes som parthaver i forhold som angår borgerens ansættelse (fx kontrakt, startdato).

 

Tjek Kundeoverblik/SKAT Ligning om borgeren/arbejdsgiveren har angivet kontaktperson på blanket 04.063, eller om der efterfølgende er indsendt en fuldmagt på en kontaktperson, der kan kontaktes hvis der er spørgsmål.

 

Kontakt pr. telefon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besked på telefonsvarer

 

Talepapir/dansk

 

 

 

Talepapir/engelsk

Vi ringer til borgeren, arbejdsgiver eller kontaktpersonen ud fra ovenstående. Borgerens telefonnummer kan findes på system 55 billede CSRP eller i henvendelse/materiale fra borgeren fx blanket 04.063.

 

Arbejdsgivers telefonnummer kan findes ved opslag i CVR / på blanket 04.063 eller i kontrakten.

 

Nedenstående gælder kun, hvis det er borgeren eller kontaktpersonen, vi kontakter.

 

Hvis borgeren/kontaktpersonen ikke træffes, kan vi eventuelt lægge besked på telefonsvareren.

 

Vi indtaler: "Det er <Fornavn Efternavn>. Jeg ringer fra Skattestyrelsen. Har du mulighed for at ringe tilbage til mig senest den ddmm? Venlig hilsen <Fornavn Efternavn>, Skattestyrelsen. "

 

Eller på engelsk: "My name is <Fornavn Efternavn>. I ’m calling from The Danish Tax Agency. I just tried to call you. Could you please return my call no later than ddmm? Kinds Regards <First name Surname>, The Danish Tax Agency."

 

Alternativt - kontakt via mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativt kan vi sende mail og bede borgeren/arbejdsgiveren/kontaktpersonen kontakte os.

 

Vi skriver:

Emne: Kontakt

Mailtekst: Kære <Fornavn og efternavn>

Har du mulighed for at ringe til mig på telefonnr. xx xx xx xx senest den ddmmåååå?

 

Skriver vi via Besvar i en krypteret henvendelse i Kundeoverblik, må vi godt oplyse, hvad vores kontakt handler om.