8.6 Lønindkomst fra udlandet

 

Udenlandsk indkomst omhandler herboende fuld skattepligtige personer, som har indkomst fra udlandet.

 

De mest almindelige felter, der anvendes er: Felt 281, 282, 286, 287, 294, 321, 323, 332, 333 og 586.

 

Felt 281: Løn fra dansk eller udenlandsk arbejdsgiver LL 33A (AM-bidragspligtig)

Udenlandsk personlig indkomst, der er omfattet af ligningslovens § 33 A, stk. 1.

Det er en forudsætning for brug af dette felt, at arbejdstager kan dokumentere/ sandsynliggøre skattebetaling til arbejdsstaten.

 

Ligningsmæssige fradrag vedrørende løn felt 281 indberettes i felt 414.

 

Felt 282: Anden udenlandsk personlig indkomst fra udenlandsk arbejdsgiver (AM-bidragspligtig) - Credit

 

Udenlandsk personlig indkomst (fx løn eller honorar - ikke virksomhedsindkomst) udbetalt af en udenlandsk arbejdsgiver, som skal lempes efter:

 

  • Creditmetoden ifølge dobbeltbeskatningsoverenskomst eller
  • Creditmetoden ifølge LL § 33
  •  

Ligningsmæssige fradrag vedrørende løn felt 282 indberettes i felt 495.

 

Felt 282 er fra og med forskud 2021 ændret således, at det kun kan bruges til lempelse efter creditmetoden.

 

Den betalte udenlandske skat af den udenlandske indkomst, skal indberettes i felt 586, evt. et 0.

 

Felt 286: Udenlandsk lønindtægt fra udenlandsk arbejdsgiver med halv lempelse (AM-bidragspligtig)

Feltet bruges til løn fra udenlandsk arbejdsgiver, hvor der skal gives nedslag med halv lempelse efter ligningslovens § 33 A.

 

Feltet skal kun bruges, når lønnen udbetales fra udlandet. Hvis lønnen udbetales fra en arbejdsgiver i Danmark eller gennem en virksomheds repræsentant (der indeholdes A-skat) skal felt 294 bruges.

 

Ligningsmæssige fradrag vedrørende løn felt 286 indberettes i felt 493.

 

Felt 287: Udenlandsk personlig indkomst ved arbejde i udlandet - DK Arbejdsgiver - credit

Udenlandsk personlig indkomst (dog ikke virksomhedsindkomst), når der skal lempes efter:

 

  • Creditmetoden ifølge dobbeltbeskatningsoverenskomst eller
  • Creditmetoden ifølge LL § 33

 

Feltet skal bruges hvis lønnen er udbetalt fra en arbejdsgiver i Danmark eller gennem en virksomheds repræsentant her i landet. Det gælder uanset om lønmodtageren er omfattet af social sikringslovgivning i Danmark eller i udlandet.

 

Ligningsmæssige fradrag vedrørende løn felt 287 indberettes i felt 495.

 

Felt 287 er fra og med Forskud 2021 ændret således, at det kun kan bruges til lempelse efter creditmetoden

Den betalte udenlandske skat af den udenlandske indkomst, skal indberettes i felt 586, evt. et 0.

 

Felt 294: Udenlandsk indkomst med halv lempelse (AM-bidragspligtig)

Udenlandsk indkomst ved ophold uden for Danmark i mindst 6 måneder, hvor en dobbeltbeskatningsoverenskomst har tillagt Danmark beskatningsretten (LL. § 33A, stk. 4).

 

Ligningsmæssige fradrag vedrørende løn felt 294 indberettes i felt 493.

 

Indkomst med halv lempelse, som er udbetalt på ændringstidspunktet, skal indberettes i felt 360 sammen med anden A-indkomst til dato, ligesom betalt skat af indkomsten skal medtages i felt 361 (betalt A-skat til dato).

 

Felt 321: Udenlandsk lønindkomst LL§33A (AM-bidragspligtig) §62D

Udenlandsk indkomst i henhold til ligningslovens § 33 A, som skal indgå i skatteberegningen her i landet.

 

Hvis der indberettes udenlandsk indkomst i felt 321, må kode for skattepligtens omfang ikke være 1 eller 3.

 

Jf. §62D gives der først lempelse ved årsopgørelsen. Hvis der er tilstrækkelig dokumentation ved forskudsregistreringen, indberettes feltnummer 321 i felt 728. Der vil så blive beregnet lempelse.

 

Felt 323: Anden udenlandsk personlig indkomst (AM-bidragspligtig) § 62D

Udenlandsk indkomst, der er personlig indkomst bortset fra udenlandsk indkomst i felt 321.

 

Hvis der indberettes udenlandsk indkomst, må kode for skattepligtens omfang ikke være 1 eller 3.

Såfremt den udenlandske personlige indkomst er negativ, skal den indgå i felt 425 (øvrige fradrag i personlig indkomst).

 

Jf. §62D gives der først lempelse ved årsopgørelsen. Hvis der er tilstrækkelig dokumentation ved forskudsregistreringen, indberettes feltnummer 323 i felt 728. Så vil der blive givet lempelse.

 

Den betalte udenlandske skat af den udenlandske indkomst, indberettes i felt 586.

 

Felt 332: Lønindkomst ved arbejde i udlandet, dansk beskatning

Udenlandsk indkomst til dansk beskatning for arbejde udført i udlandet.

 

Feltet kan ikke forekomme hos begrænsede skattepligtige, heller ikke selvom de er grænsegængere.

Felt 332 indgår i beregningsgrundlaget for beskæftigelsesfradrag, ekstra befordringsfradrag og jobfradrag og felt 332 indgår automatisk i indkomstgrundlaget for reduktion af EVS pensionistnedslaget via den personlige indkomst. Der bortses desuden ikke fra indkomst i feltet ved opgørelse af teknisk/uegentligt underskud mellem ægtefæller.

 

Ligningsmæssigt fradrag vedrørende løn felt 332 indberettes i felt 341. OBS: Hvis skattepligtsperioden med fuld skattepligt er mindre end et år, skal kun indkomsten oppebåret i skattepligtsperioden indberettes i felt 332.Felt 333: Udenlandsk lønindkomst exemptionlempelse

Udenlandsk indkomst til exemption lempelse.

 

Feltet kan ikke forekomme hos begrænsede skattepligtige heller ikke selvom de er grænsegængere.

Felt 333 indgår i beregningsgrundlaget for beskæftigelsesfradrag, ekstra befordringsfradrag og jobfradrag, og felt 333 indgår automatisk i indkomstgrundlaget for reduktion af EVS pensionistnedslaget via den personlige indkomst.

 

Ligningsmæssige fradrag vedrørende løn felt 333 indberettes i felt 484.

 

OBS: Hvis skattepligtsperioden med fuld skattepligt er mindre end et år, skal kun indkomsten oppebåret i skattepligtsperioden indberettes i felt 333.

 

Felt 586: Betalt udenlandsk skat, personlig indkomst

Den betalte udenlandske skat vedrørende udenlandsk personlig indkomst (felter 282, 287 og 323), indberettes i feltet Der vil så blive beregnet en nedslag i skatten efter reglerne for Credit lempelse.

 

Hvis der ikke indberettes beløb i feltet, opsættes automatisk 0 og lempelsen beregnes til 0.

 

Felt 728: Lempelse udenlandsk indkomst § 62D

Feltet indberettes med de felter 321 - 325, hvor der er tilstrækkelig dokumentation ved forskudsregistreringen til, at man ønsker at give lempelse allerede i forskud.

 

Der kan maksimalt indberettes 3 felter. Ellers gives lempelsen først ved årsopgørelsen.

 

 

Det efterfølgende felt der sjældent anvendes er: Felt 299

Felt 299: Udenlandsk personlig indkomst gammel exemption (AM-bidragspligtig)

Personlig indkomst, som skal beregnes efter reglerne for gammel exemption.

 

Fradrag vedrørende gammel exemption indberettes i felt 413.